Magnetoterapia

Magnetoterapia

je jednou z najstarších foriem fyzikálnej terapie.

Jedná sa o neinvazívnu liečbu, na ktorú nevzniká návyk. Už Hippokrates popisoval ako liečiť ochorenia kĺbov prikladaním rudy nazvanej magnetovec. Názov magnetizmus je odvodený od gréckeho mesta Magnesia, kde sa magnetovec ťažil.

Magnetoterapia využíva liečebné účinky pôsobenia magnetického poľa na biologické tkanivá. Najmenší účinok majú magnetické polia statické, intenzívnejšie sú magnetické polia striedavé a najrazantnejšie magnetické polia pulzné. V praxi sa používajú rôzne magnetoterapeutické magnety alebo elektromagnetické prístroje, ktoré produkujú predovšetkým pulzné magnetické pole určitého tvaru, frekvencie a intenzity.

Liečebný efekt dosiahneme najrýchlejšie vtedy, keď použijeme správne zvolenú aplikáciu magnetoterapie ako metódu prvej voľby. Napríklad u športovcov pri nekrvácajúcom zranení ma použitie magnetoterapie zásadný vplyv na dobu rekonvalescencie!

Magnetoterapia však najčastejšie pomáha uľaviť od bolesti pri dlhodobo neliečených alebo zanedbaných ortopedických a podobných problémoch. Disponujeme klinickými testami takmer zázračného zahojenia sa dlhodobo nezhojiteľných zlomenín, pričom boli na liečenie neúspešne použité všetky známe liečebné metódy. 

Veľmi prínosnou skutočnosťoun je, že aplikáciu magnetického poľa je možné vykonať aj cez odev, obväzy a sadru. Táto výhoda oproti iným fyzikálnym metódam sa využíva najmä v plastickej chirurgii, kde je dávaný značný dôraz na výsledný efekt! 

Pôsobením pulzného magnetického poľa s presne špecifikovanými parametrami sú v exponovanom tkanive indukované slabé elektrické prúdy, pričom magnetické pole pôsobí na tkanivo rovnomerne. Najvyššiu úroveň dosahuje v mieste kontaktu aplikátora s telom a so zväčšujúcou sa vzdialenosťou intenzita poľa klesá. Princípom pôsobenia magnetického pola na organizmus je to, že bunky sú slabými magnetmi s oboma polarizáciami, čo je dané účinkami magnetického pola Zeme o indukcii 0,6 Gauss, ktoré je stálou súčasťou životného prostredia človeka. Ak sú bunky vystavené pôsobeniu magnetu o indukcii 300 a viac Gauss, prijímajú jeho polarizáciu. Na základe uvedeného princípu je znateľné, že bunky môžu byť ovplyvnené magnetickým polom, teda zmagnetizované. Na tejto úrovni dochádza v bunkách k elektromagnetickým a biochemickým zmenám, a tým k priaznivému ovplyvneniu kostného, svalového, imunologického, hormonálneho, kardiovaskulárneho, tráviaceho a nervového systému.

V tkanivách dochádza k zvýšeniu membránového potenciálu buniek, čo spôsobuje ich aktiváciu. Povrchové potenciály buniek pri rôznych ochoreniach oproti normálnym hodnotám klesajú. Udávaný elektrický potenciál pre bunkovú membránu normálnej bunky je 90 mV. Elektrický potenciál bunkovej membrány postihnutej bunky je približne 30 mV. Vplyvom liečebného pulzného magnetického poľa sa vnútrobunkové potenciály vyrovnávajú -¬ elektrický potenciál bunkovej membrány stimulovanej bunky je 120 mV, a tým sa vytvárajú podmienky na regeneráciu tkanív a fyziologických funkcií.

Hlavné účinky magnetického poľa na živé tkanivá: vazodilatácia, analgézia, protizápalový efekt, myorelaxácia a spazmolytický efekt, podpora procesov hojenia a protiedémové pôsobenie. Aplikátory majú tvar dutých solenoidových valcov, či tvar prstenca, plochých aplikátorov, či dvojdielných stojanových aplikátorov (magnetická indukcia tzv. dvojdeky pre transregionálnu aplikáciu). 

Pri liečebných aplikáciách pulzného magnetického poľa nie je na rozdiel od priamych kontaktných elektromedicínskych metód možné lokálne poškodenie elektrickým prúdom.
Biologické zmeny v tkanivách vznikajúce pôsobením nízkofrekvenčného pulzného magnetického poľa je možné kladne využiť v celom rade zdravotných problémov.

Z lekárskeho hľadiska je použitie magnetoterapie veľmi rozsiahle v dôsledku jeho širokého pôsobenia na ľudský organizmus. S úspechom sa používa v reumatológii, ortopédii, rehabilitácii, športovej medicíne, balneológii, dermatológii, neurológii a v ďalších lekárskych odboroch. Nakoľko napomáha ku kvalitnému zhojeniu rán, je účinným pomocníkom pri hojení pooperačných stavov.

Dokáže účinne nahradiť analgetiká, čím nezaťažuje tráviaci trakt nežiadúcimi účinkami.

Magnetoterapia má aj svoje kontraindikácie. Je to predovšetkým kardiostimulátor, krvácavé stavy, myasthenia gravis, všetky mykotické (pliesňové) ochorenia pre riziko ich generalizácie, nádorové ochorenia, juvenilný diabetes, gravidita, aktívna TBC.

O magnetoterapii je možné bez preháňania konštatovať, že je liečebným prostriedkom 21. storočia pretože je:

 • lacná
 • dostupná
 • bezpečná
 • širokospektrálna
 • viac generačná
 • bez vedľajších účinkov

a preto by mala byť súčasťou komplexnej liečby.

Farmaceutickým priemyslom ovládané lobistické skupiny sa ju však snažia z bežnej lekárskej praxe vytlačiť.

NEZABUDNITE !

Magnetické pole pôsobí:

 • analgeticky (protibolestivo)
 • myorelaxačne (uvoľňuje svalové kŕče)
 • vazodilatačne (rozširuje krvné cievy)
 • detoxikačne (uvoľňuje škodlivé látky z tela a urýchľujú látkovú výmenu)
 • protizápalovo
 • hojivo a regeneračne
 • protiedémovo ( zmenšuje opuch)
 • stimulačne (stimuluje rast a výstavbu kostného tkaniva)
 • pozitívne na imunitný systém

 

Výrobky pre MAGNETOTERAPIU - kliknutím budete presmerovaní na konktretnu stránku.

Zoznam odbornej literatúry z oblasti MAGNETOTERAPIA

v Slovenskom alebo Českom jazyku:

Bendarčík Peter: Zdraví a magnetoterapie BIOMAG (2006 a novější)

Jiří Chvojka: magnetoterapie v teorii a praxi - Metramedia Praha (2000)

Valuch J. M.: Magnetismus jako podmínka života a zdraví (2000)

Jeřábek J., Žideková A..: Pulsní magnetické pole při léčbě M. Bechtěrev. Prakt. Lék., 66 (12) 1986: 469-470

Benda J., Dipoldová G.: Aplikace pulsního magnetického pole u diabetiků s ischemickou chorobou dolních končetin.

Balneol. L., 14 (9) 1986: 203-207., Pulsní magnetické pole při lázeňské léčbě ICHDK u diabetiků.Balneol. L. 3 (16) 1988: 71-75

Gavlas A., et al.:Pulsní magnetické pole jako součást lázeňské léčby. Balneol.L., 17 (4) 1989: 73-78

Václavík M.: Naše zkušenosti s použitím pulsního magnetického pole při lázeňské léčbě. Voj zdrav. L., 15 (5) 1986: 193-196

Valentová D.: Pulzní magnetické pole při lázeňské léčbě spastiků a parkinsoniků . Balneol. L., 15 (5) 1987: 101-105

Jiří Chvojka J.: magnetoterapie její přednosti a úskalí (díly I až IV) Nový Bydžov.

Valentová D.: Aplikace pulsního magnetického pole u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Balneol. L., 18 (3) 1990: 60-66

Jeřábek, J.: Pracovně - lékařská problematika magnetických polí, kand. dis. práce, IHE Praha, 1978

Halmo,M., Et al.: Vplyv elektromagnetickej stimulácie na depresivný syndróm; Brat. Lék. listy, sv. 95, 1995, č. 3, s. 117-121

 

Leoš Navrátil a kolektiv: Lasery a pulzní magnety v terapii (1994)

 

Jeřábek J.: Zkušenosti s používáním pulsních magnetických polích u analgických stavů pohybového aparátu různé etiologie. Čas lék.Čes., 120 (42) 1981: 1277-1279

 

Jeřábek J.: et al. (a): Využití pulsních magnetických polí při léčbě sinusitid u dětí. Prakt. Lék., (1986)

 

R. Lawrence-P.J. Rosh-J.Plowden: MAGNETOTERAPIE – vědecky ověrená metóda, která pomáha!, Pragma 2011

 

M.T. Santwani: MAGNETOTERAPIE,


G.S. Birla-C.Hemlin: Léčba magnety,

 

Prof. MUDr. Blahoslav Bednář, DrcCs : Úvod do patologie

 

Prof. MUDr. Karel Lewit, DrsSc : Manipulační léčba v myoskeletální medicíně


Mudr. Ivan Hybášek : Ušní, nosní a krční lékařství


Jan Hnilica : Zvláštní léčebné metody


J. M Valuch : Neurotechnologie, mozek a souvislosti


Doc. MUDr. Emil Eis, CSc., Mudr.František Křivánek : Ortopedie, traumatologie a ortopedická protetika


Doc. MUDr. Ivan Dylevský, CSc., Mudr. František Šťastný CSc, Prof. MUDr. Stanislav Trojan, DrSc.: Praktická cvičení ze stomatologie


Prof. Dr.Sc.med. Martin Sprössig, doc. Dr.Sc.med. Günter Auger : Mikrobiologické vádemékum


Doc.MUDr. Jiří Zahradnický, Dr.Sc.: Epidemiologie a mikrobiologie


Prof. MUDr. Josef Šimek, Dr.Sc : Zdravé hubnutí


Ing.Zdeněk Tuvora : Magnetoterapie - naděje pro revmatiky


Mudr. Kamil Kříž, Mudr. Jiří Jeřábek, CSc : Klinické hodnocení účinnosti přístroje Unikat


Doc.MUDr. L.Navrátil : Přednáška „Pulsierendes Magnetfeld bei der Behandlung der Prostata“ – Im Juni l994 in Kopenhagen


L.Viktora, M.Zoubková, Ústav hematologie a krevní transfúze Praha, ředitel Prof.MUdr. J.Hořejší DrSc.: Vliv magnetického pole na konzervovanou krev


R.Petz, J.Žemlička, J.Cabicar, L.Viktora, Ústav hematologie a krevní transfúze, Praha,ředitel
Prof.Mudr. J.Hořejší, DrSc. Ústav fyziky pevných látek, ředitel RNDr.M.Rozsíval Katedra jaderné chemie FJ FI ČVUT Praha, vedoucí Prof.Mudr. J.Cabicar, CSc : Vliv Magnetického pole na biologické a anorganické systémy


Prof.Doc. MUDr. Jan Javůrek, DR,Sc : Magnetoterapie


Doc.MUDr. Jan Javůrek, DRSc, Klinika rehabilitačního lékařství v Praze 5 – Motole : Život s artrózou


Prim.MUDr. Vladimír Řehák, vedoucí lékař lázeňské léčebny Společenský dům, Lázně Luhačovice : Léčba cukrovky magnetoterapií


Prof.MUDr. Milan Adam, CSc. Revmatologický ústav Praha : Osteoporóza - hrozba současnosti


Prom.biol. Klimová Izabela, ortopedie, Hradec Králové : Život - zdraví - magnetoterapie

 

MUdr. Peter Bednarčík, CSc. VLA Hradec Králové : Zdraví a magnetoterapie – Biomag


Doc.MUDr. L.Navrátil, CSc. Státní zdravotní ústav Praha : Lasery a pulsní magnety v terapii


MUDr. Jiří Jeřábek, CSc. Státní zdravotní ústav Praha : Pracovně lékařská problematika magnetických polí, IHE Praha, 1978


Bend J., Dipoldová G.: Aplikace pulsního magnetického pole u diabetiků s ischemickou chorobou dolních končetin

 

Ferenčíková J.: Vplyv magnetoterapie na niektoré imunologické a hematologické ukazovatele u pacientov s hypertenziou.


Bartko D.: Vplyv pulsného magnetického poľa na cerebrální cirkuláciu, frekvenčné spektrá EEG a niektoré vlastnosti krvi

 

Prof.MUDr. Miroslav Novotný CSc,FN sv.Anny-ORL klinika Brno : Meniérova choroba


MUDr.Jakub Sršatá, FN ORL Hradec Králocé : Posturografie u rovnovážných poruch


MUDr. Martin Engel : Radiodiagnostická klinika UK 3.LF,Praha : Zobrazovací metody v otoneurologii


Doc.MUDr. Marie Valešová CSc,int.FN KV 3 LF UK Praha : Lymeská nemoc a senzorické poruchy


MUDr. Ivan Šejna CSc ORL klinika FN KV 3.LF UK Praha : Vertigo

 

MUDr. Miroslav Procházka, Rehabilitační oddělení Zdravotní zařízení Jarov, Praha 3 : Tinnitus
 

R. Růžička: AKUPUNKTURA v teorii a praxi, 

 

Benda, J., Dipoldová, G.: Aplikace pulzního magnetického pole u diabetiků s ischemickou chorobou dolních končetin. Balneol. listy, sv. 14, 1986, č.9; s. 203-207


Ferenčíková, J. Et al.: Vplyv magnetoterapie na niektoré imunologické a hematologické ukazovatele u pacientov s hypertenziou. Fyziat. Věst. Sv. 62, 1984, č. 4, s. 225-228

 

Cudzojazyčná literatúra:

 

Frank S. Barnes, Ben Greenebaum: Handbook of Biological Effects of Electromagnetic Fields 2006


Christian Thuile: Magnetfeldtherapie - Haug 2005

 

Abbot George Burke - Magnetic Therapy: Healing In Your Hands 2003


Christian Thuile: So hilft Ihnen die Magnetfeld-Therapie - Karl F. Haug Fachbuchverlag 2002


Julian Whitaker, Brenda Adderly: Schmerzfrei durch Magnetfeld-Therapie 2001


R. Stadtmüller: Moderne Magnetotherapie Handbuch des Heilmagnetismus für Anwender - 2001

 

R. Allen Walls: Magnetic Field Therapy Handbook - Inner Search Foundation 1995
 

Barkusova, L. P. et al.: O režimach iskustvennych magnitnych polej i ich biologičeskoj aktivnosti. Primeněnije mag. polej v klinike, Kujbyšev; 1976, s. 7-8 Bartko, D. Et al.: Vplyv pulzného magnetického pol´a na cerebrálnu cirkuláciu, frekvenčné spektrá EEG a niektoré vlastnosti krvi. Čs. neurol. neurochir. Sv. 51 (84), 1988, č. 2., S. 124-132


Bazeko, N. P.: Osobennosti reakciji trombocitov na vozdějstvije postojannovo i peremennovo magnitnovo polja pri operacijach na bedernoj arterii. Priměněnije magnitnych polej i ultrazvuka v lečebnych celjach. Leningrad 1985, s. 120-124


Benda, J., Dipoldová, G., Valentová, D.; Pulsierendes Magnetfeld und subkutanen Insuflation von Quellengas bei Diabetikern mit arterielle Verschlusskrankenheit; Balneologia Bohemoslovica; sv. 17, 1988, č. 1; s. 1-11

 

Blackman, C. F. et al.: A role for the magnetic field in the radiation-induced efflux of calcium ions from brain tissue in vitro. Bioelectromagnetics, sv. 6, 1987, s. 215

 

Davis,A.R. a Rawls,Jr.W.C.:The magnetic Effect

 

Cholodov, J. A. et al.: Osobennosti kožnoj čuvstvitělnosti na vlijanije magnitnych polej. Mediko-biologičeskoje obosnovanije primeněnija magnitnych polej v praktike zdravochraněnija. Leningrad 1989, 20-24


Debouck C., et al.: Effect of various amplitudes of an electromagnetic field exposure of quails embryos. Trans. First Congress E.B.E.A., Brussels 1992, s. 20


Detlavs, I. E., Nandynja, I. J., Turunsk, A. V.: Lečenije šejnovo osteochondroza pomoščju magnitotěrapii. Elektromagnitotěrapija travm i zabolevanij opornodvigatělnovo aparata, Riga - RMI 1987, s. 164-174


Děmeckij, A. M.: Eksperimentalnoje obosnovanije primeněnija iskusstvennych magnitnych polej v chirurgii. Vopr. Kurortol. Fizioter. Leč. Fizkult., 1981, č. 1 s. 43-46


Děmeckij, A. M.: Razvitija reakcij organizma na vozdějstvija magntinych polej v norme i pri patologičeskich sostojanijach. Mediko - biologičeskoje obosnovanije primeněnija magnitnych polej v praktike zdravochraněnija, Leningrad 1989, s. 5-15


Děmeckij, A. M. et al.: Reakcija sosudisto - myšečnych obrazovanij konněčnostěj na dějstvije magnitnych polej. Vopr. Kurortol. Fizioter. Leč. Fizkult., 1987, č. 6, s. 21-25


Doeva, A. N.: K voprosu ob učastiji tučnych kletok v imunoreguljatornom cikle pri vozdějstviji PMP. Primeněnije magnitnych polej i ultrazvuka v lečebnych celjach. Leningrad 1985. s. 43-46


Fatěnkov, V. N.: Primeněnije PMP v klinike vnutrennych bolezněj. Primeněnije mag. polej v klinike, Kujbyšev 1976; s. 83-85

 

Goodman, E. M., Greenbaum, B., Marron, M. T.: Effects of electromagnetic fields on molecules and cells. Internat. Rev. Cytol., Sv. 158, 1995, s. 279 -337


Guseo, A.: Physiological effects of pulsing electromagnetic fields. Transaction of the 1st Congrees of te EBEA, Univ. Libre de Bruxelles 1992, s. 31

 

Hurych,J. Et al.: Effects of magnetic fields exposure in the development of lung fibrosis elicited by industrial pollutants. Proc. 5th Europ. Meeting. Environm. Hygiene, Prague 1995, Ed. Springer Verlag Berlin


Ivanova, S. N., Gureev, V. V., Bazanov, G. A.: K modělirovaniju potencirovannovo antibakterialnovo effekta magnitnych polej pri gnojno - vosspalitělnych poraženijach. Kliničeskoje primeněnije magnitnych polej, Iževsk 1977, s. 14-16


Jaščenko,L. V., et al.: Nizkočastotnoje magnitnoje polje v komplexnoj těrapii vosspalitelnych procesov legkich. Vopr. Tuberkul., 1988, č. 3, s. 53-56

 

Karpenko, A. V.: Vlijanije magnitnych polej na fumnkcionalnyje sostojanija receptorov citoplsmatičeskoj membrany kletki. Magnitnyje polja v medicině, biologii i selskom chozjajstve, Rostov na Donu 1985, s. 23-24


Kikut, R. P., Liepa, M. E., Kruminja, G. S., Kikute, S. R., Vitols, E. A., Apškalne, D. L.: Vozmožnosti primeněnija magnitobiologičeskich effektov v nějrochirurgiji. Vopr. Kurortol. Fizioter. Leč. Fizkult., 1981, č. 4, s. 18-24


Kimball, G. C.: The gowth of yeasts in a magnetic field. J. Bacteriol., Sv. 35, č. 2, 1938, s. 109
Kiričenko, N. A.: Pokoazetěli gemostaza v ocenke lečebnovo effekta postojannovo magnitnovo polja u bolnych išemičeskoj bolezňju serdca i gipertoničeskoj bolezňju. Mediko-biologičeskije obosnovanije primeněnija magnitnych polej v praktike zdravochraněnija. Leningrad 1989, s. 123-127


Kolla, V. E., Čarskaja, I. L.: Vlijanije postojannovo magnitnovo polja na effekty rozličnych protivovospalitělnych preparatov. Primeněnije mag. polej v klinike, Kujbyšev 1976, s. 140-141


Knjazeva, T. A., Artunjan, P. J.: Vlijanije nizkočastotnovo magnitnovo polja i obščich jodobromnych van s naličijem molekuljarnovo joda na procesy gemokoaguljacii i centralnoj gemodinamiki. Vopr. Kurortol. Fizioter. Leč. Fizkult., 1990, č. 4, s. 11-15


Lud, G. V.: Effektivnosť primeněnija postojannovo magnitnovo polja při autovenoznoj plastike arterii. Mediko-biologičeskoje obosnovanije primeněnija magnitnych polej v praktike zdravochraněnija. Leningrad 1989, s. 68-72

 

Markoll, Richard, ale. Magnetic Treatments and arthritis


Majerszky,K.: Five years experience with Guyling - odrács „magnetotherapy“ device. 3rd. Int. Conf. Mag. Stimulation and Magnetother., Székezsfehérvár 1989, s. 80


Moroz, V. V. et al.: Vlijanije nizkočastotnovo magnitnovo polja na sostojanije perekisnovo okislenija lipidov v mizge krys. Mechanizmy biologičeskovo dějstvija elektromagnitnych izlučenij. Puščino 1987, s. 30-31


Oberley, L. W., Oberley, T. D., Beuttner, G. R.: Cell division in normal and transformed cells: The possible role of superoxide and hydrogen peroxide. Med. Hypothese, sv. 7, 1981, č. 1, s. 21-42


Odincov, J. N.: Materialy po dějstviju peremennovo magnitnovo polja na rezistěntnosť bělych myšej k eksperimentalnomu listeriozu. Materialy pervoj naučnoj konferenci CNIL, Tomsk 1964, s. 125
 

VÝROBKY VYUŽÍVAJÚCE STATICKÉ ALEBO PULZNÉ MAGNETICKÉ POLE

Zobraziť:
Zobraziť:
Zobraziť:
Zobraziť:
Zobraziť:
Zobraziť:
Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie