Panel používateľa

Záporná ionizácia

O záporných iónoch (aniónoch)

Čo sú ióny?
Ióny sú nepatrné kladne alebo záporne nabité častice. Tie „dobré“ záporné ióny v prírode nájdeme hlavne pri vodopádoch, pri mori, pri výboji blesku počas búrky, ako aj v niektorých mineráloch a      v keramike.

Kladné „zlé“ ióny nájdeme napr. v každodenných zdrojoch žiarenia ako je počítač, mobilný telefón, mikrovlná rúra, atď.

Čo spôsobuje iónový efekt?                                                                                                                      

Ako pôsobia »HipTitan« iónové náramky sa dá ukázať na jednoduchom príklade. Každý z nás pozná fenomén „lietajúcich vlasov“ alebo už aspoň raz pocítil energiu, ktorá sa uvoľní, keď človek prejde po koberci a potom sa chytí kľučky alebo inej osoby. Príčinou toho je statický náboj so spontánnym iónovým výbojom. Zodpovedným za tento efekt je prebytok kladných iónov.           

Naše telo produkuje tieto kladné ióny automaticky. Príliš veľa kladných iónov citlivo narušuje príjemný pocit a dokonca aj zdravie človeka.                                                                                      

Iónová technológia v tomto prípade zabezpečí vyváženosť. Nie je však liekom, skôr by sa mohla porovnať s funkciou, ktorú majú vitamíny. Z tohto dôvodu sú záporné ióny označované aj za „vitamíny vzduchu“.

Špecifické vlastnosti turmalínu                                                                                                            
Berúc do úvahy jeho celkom špeciálne chemické a fyzikálne vlastnosti je turmalín v pravom slova zmysle „drahocenný“ kameň.                                                                                                       

V podstate sa dajú stanoviť tri signifikantné pôsobenia:

1. odovzdávanie aniónov (záporne nabité ióny), ktoré sú merateľné napr. po búrke alebo                

     na tečúcich riekach,

2. výroba elektrického prúdu o sile 0,06 mA – (aj náš nervový systém funguje s touto intenzitou 

     elektrického prúdu),

3. infračervené žiarenie (infračervené žiarenie, ktoré môže vniknúť hlboko do tkaniva, a preto je

     známe aj ako hĺbkové tepelné žiarenie).

Keď rozdrvíme kryštály turmalínu, zväčší sa ich povrch a zvýši ich pôsobenie. Podobný princíp poznáme aj z homeopatie, v ktorej sa pôsobenie substancie zosilňuje prostredníctvom rozotierania a trasenia. Pri turmalíne sa to týka najmä odovzdávania záporných iónov a infračerveného žiarenia. Polárna štruktúra turmalínu zostáva pritom nezmenená a práve tá je zodpovedná za efekt 2 (viď. obrázok). Tu hovoríme o bioelektrickom pôsobení turmalínu. Toto pôsobenie vzniká mimochodom v náš prospech pri výrobe veľa rôznych výrobkov napr. šperkov, kozmetiky, fénov na vlasy, žehličiek, funkčného oblečenia, atď.

Všade profitujeme zo špecifických vlastností a pôsobenia turmalínu. 

A vedci sú len na začiatku! 

Existujú dôkazy pre tento efekt?                                                                                                             

Viac ako 5000 vedeckých publikácií na celom svete potvrdzuje pôsobenie záporných iónov (aniónov). Firmy ako Braun alebo Toshiba“ už pevne sádzajú na túto technológiu.

Čo znamená HipTitan?

»Health improvement power« Titan
- zdravie, zlepšenie, sila = titán

HipTitan - prirodzená rovnováha pre Vaše telo

Jedinečné náramky so záporným iónom (aniónom) z Japonska dostanete teraz už aj u nás!

Ako záporne, tak aj kladne nabité ióny sú v prírode k dispozícii v neobmedzenom množstve, ale práve záporné ióny, sú tie, ktoré nám pomáhajú cítiť sa dobre. Ióny sú nepatrné elektricky nabité častice, ktorých napätie je merateľné.

V Japonsku sú tieto „Soft-Titan“- ové výrobky už dlho známe a majú tam status "must have", čo znamená musím (ho) mať.

Tým, že si ich obľúbili športovci vrcholového športu, nastúpili tak svoju víťaznú cestu z Ázie cez USA teraz aj do Európy.

V priebehu krátkeho času milióny rekreačných športovcov zo všetkých odvetví športu (napr. maratón, golf, futbal, atď.) prišli k poznatku o motivujúcom pôsobení farieb a pomohli tak týmto HipTitan iónovým náramkom k ich veľkej obľúbenosti.

Spomínate si určite na majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré sa konali v roku 2002 v Ázii. Už pri tejto príležitosti nosila väčšina japonských a kórejských futbalistov HipTitan iónové náramky a náhrdelníky, aby si zlepšili svoje zdravie a výkonnosť.

Rovnako tak aj o 2 roky neskôr pri olympiáde v Aténách množstvo športovcov použilo tento legálny a sympatický druh dopingu.

Takisto aj na PGA Tour, LPGA Tour, Champions Tour a Nationwide Tour účastníci nosia HipTitan iónové náramky.

Veľký úspech HipTitan iónových výrobkov je hlavne v pozitívnych skúsenostiach našich zákazníkov, ktorí metódou odporúčania „z úst do úst“ doviedli tento prírodný „iónový trend“ z Ázie a Ameriky až do Európy.

Práve atléti, ktorí oveľa citlivejšie pociťujú zmeny vo svojom tele ako my, sú svojimi dobrými skúsenosťami s HipTitan iónovými výrobkami našimi najlepšími multiplikátormi.


 

Čo o ionizácií hovorí WHO

Čo o ionizácií hovorí WHO

Medzi faktory, ktoré výrazne ovplyvňujú ovzdušie, patria i ióny. Ióny sú atómy alebo molekuly, ktoré získali alebo stratili elektrón. Ióny, ktoré elektrón stratili, sú kladné ióny, ióny, ktoré elektrón získali sú záporné ióny.

Vzduch je vždy aspoň čiastočne ionizovaný účinkom kozmického žiarenia a rádioaktivity zemské kôry. Bežne vzniká v jednom cm3 vzduchu každú sekundu asi 10 kladných iónov a elektrónov. Elektrón vzniknutý ionizáciou sa môže spojiť s neutrálnou
molekulou a vytvoriť tak záporný ión. Súčasne s ionizáciu vzduchu prebieha i opačný dej zvaný rekombinácia. Nesúhlasne nabité častice sa navzájom priťahujú a vytvárajú opäť neutrálne molekuly.

K ionizácii vzduchu môže dôjsť nasledujúcimi spôsobmi:


· Elektrickým atmosférickým výbojom - bleskom, ktorý po svojej dráhe spôsobí extrémnu ionizáciu vzduchu, ktorá vedie k reakciám medzi komponentmi vzduchu 

· Lokálne významným zdrojom iónov je trieštenie vody v priestoroch gejzírov a zvlášť vodopádov, kedy tzv. Lenardovým efektom je odtrhávaná časť molekuly vody nesúca prebytok elektrónov. Rovnaký efekt je možné pozorovať i po daždi. Je preukázané, že najviac iónov sa vyskytuje v blízkosti morí, vodopádov, hôr, borovicových lesov a
vo vzduchu po búrke.

Otvorený priestor je pravidelne významne dotovaný ionizovanými časticami vzduchu. V mestách a v uzavretých zle vetraných miestnostiach je situácia horšia. V mestských bytoch je koncentrácia záporných iónov veľmi nízka!

K zachovaniu prirodzenej ionizácie vzduchu je nevyhnutné nenarušiť elektrické pole, nachádzajúce sa medzi povrchom Zeme a ionosférou. Tradičné stavebné materiály ako je kameň, tehly alebo drevo narušujú zmienené elektrické pole vďaka svojej slabej vodivosti len mierne. Odlišná je situácia pri používaní kovov, oceli či betónu. Tieto materiály vytvárajú tienenie elektrického poľa Zeme, tzv. Faradayovu klietku, čím elektrické pole silne narušujú. Takto znížené koncentrácie záporných iónov naďalej klesajú nadmerným používaním klimatizácií, či elektroniky, čím zapríčiňujú, že vzduch je "mŕtvy", alebo bez
iónov.


Tu sú uvedené koncentrácie záporných iónov nachádzajúce sa v rôznych lokalitách.

Názov priestoru  / Koncentrácia záporných iónov
vzduch v mestskom byte 50-100 iónov/cm3
vzduch na ulici v meste 100-500 iónov/cm3
vzduch v lese alebo pri mori 1 000-5 000 iónov/cm3
vzduch u vodopádov 10 000-50 000 iónov/cm3
vzduch po búrke 10 000-50 000 iónov/cm3Kladné a záporné ióny
V čistom vzduchu v prírode sú kladné a záporné ióny obsiahnuté približne v rovnováhe - pomerom 750 kladných k 650 záporným iónom v 1 cm3 ( tzv. koeficient unipolárnosti = 750/760 = 1,15), čo je veľmi dôležité pre ľudský organizmus. Nadmerné používanie syntetických materiálov (záclony, čalúnenie, koberce, umelohmotné tapety, podlahové krytiny
z PVC), klimatizácia so syntetickými filtrami, pôsobenie kladne nabitej televíznej obrazovky alebo monitora počítača, používanie laserových tlačiarní a kopírovacích strojov, ale taktiež smog a fajčenie spôsobujú nadbytok kladných iónov a následné zvýšenie koeficientu unipolárnosti až na hodnotu 6, čo môže byť zdraviu škodlivé.


Pri vysokej koncentrácii kladných iónov dochádza k ich vnikaniu do pľúc. Vdychovaním sa ióny dostanú do krvi a do organizmu, kde môžu vyvolávať nepriaznivé reakcie, ako napr. zvýšené uvoľňovanie serotonínu a histamínu. Zvýšená hladina serotonínu v krvi znižuje kapacitu pľúc a tým i schopnosť tela absorbovať kyslík. Serotonín rovnako spôsobuje sťahovanie hladkého svalstva,
čo môže vyvolať migrénu, alergické reakcie, návaly horúčavy, bolesti v krku, prieduškový kašeľ, nevoľnosť či brušné kŕče. Zvýšenie hladiny histamínu sa môže sa prejavuje bolesťami srdca, alergiami, sennou nádchou, nevoľnosťou
a nespavosťou!


Tabuľka uvádza koncentrácie kladných a záporných iónov vo vzduchu, stanovené ruskou sanitárskou normou SanPin.
Norma / Počet iónov v cm3 / Kladné ióny Záporné ióny
min. množstvo p+ > 400 p- > 600
max. množstvo p+ < 50 000 p- < 50 000


Riešením vyššie uvedených problémov je používanie ionizátorov a výrobkov produkujúcich záporné ióny. Ionizátory urýchľujú zhlukovanie a sedimentáciu prašných častíc z ovzdušia. Elektrickými silami ich navyše odpudzujú, takže sa častice zachytia na
najbližších plochách. Výsledkom je výrazné zníženie koncentrácie respirabilného prachu vo vnútornom ovzduší. Výhodou ionizátorov je úplne bezhlučná prevádzka a produkcia malých záporných iónov.

Znečistenie ovzdušia sa v poslednej dobe stalo vážnou hrozbou ľudstva a rizikovým faktorom, ovplyvňujúcim zdravie celých skupín populácie. Ľudský organizmus je vystavený značnej záťaži, a preto sa dnes väčšina populácie stretáva so zvýšeným nárastom takzvaných civilizačných ochorení. Dôkazom tejto skutočnosti je dramatický vzostup investícií, každého z nás, investovaných do oblasti zdravotníctva.


Preložené z oficiálnych materiálov WHO

keramické náramky s magnetmi

2 Položky

Výrobca:

Prehľadať výsledky filtra fulltextom

Zobraziť:
Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie