DOBRÁ RADA NAD ZLATO

Image

Nech užívate akýkoľvek liek, akýkoľvek doplnok výživy alebo akúkoľvek liečebnú kozmetiku, ich účinok nemusí byť 100%, a to len z prostého dôvodu, Váš organizmus si z tohto prostriedku v skutočnosti odoberie len určitú časť a zostatok sa bez efektu vylúči.

Zvýšte si efekt vstrebávania liečiv a ostatných prostriedkov pravidelným nosením magneto-terapeutického prostriedku – náramok, náhrdelník, náčlenok, náušnice alebo bodový magnet na akupunktúrnom bode.

Je vedecky preukázané, že vďaka lepšiemu spriechodneniu lymfatických ciest a väčšej kapacite kyslíka v krvi, sa zvýši schopnosť orgánov i celého organizmu prijímať podávané liečebné a podporné prostriedky.

Najjednoduchším spôsobom ako túto úlohu splniť je dennodenné nosenie magnetoterapeutického prostriedku !

EKONOMIKA A ZDRAVIE

Image

Ak musíte pravidelne užívať veľké množstvo liekov, prípadne i malé, ale finančne náročnejšie, je pri dnešnom zdravotnom systéme na Slovensku isté, že Vás Vaša choroba pripravuje o nemalé finančné prostriedky.

Samozrejme, že zdravie je na prvom mieste, a tak Vám doposiaľ ani nič iné neostávalo, len investovať.

V tejto chvíli je slovo neostávalo skutočne v minulom čase !
Nosením magnetoterapeutického výrobku, prípadne pravidelným aplikovaním magnetoterapie pomocou magnetoterapeutického prístroja, je reálne postupne znížiť užívaný objem liekov.

Pri konzultovaní a pravidelnom kontrolovaní zdravotného stavu lekárom, môžete dospieť ku dvojitému efektu: 

  • zlepšeniu zdravotného stavu, 
  • zníženiu nákladov na samotnú liečbu.

Skúsenosti odborníkov

MAGNETOTERAPIE - NEDÍLNÁ SOUČÁST KOMPLEXNÍ LÉČBY

Historie
Léčivé účinky magnetu byly známy již před staletími. Hippokrates léčil onemocnění kloubů přikládáním rudy zvané magnetovec. Název magnet byl odvozen od řeckého města Magnézia, kde se magnetická hornina těžila. Vědecké základy magnetoterapie byly budovány koncem 19.a začátkem 20.století ve spojení s rozvojem fyziky, chemie a elektrofyziologie.
U nás byl v čele magnetoterapie Grüner, v 70.a 80.letech Dr.Jeřábek a Dr.Chvojka.

Použití
Magnetoterapie se s úspěchem používá téměř ve všech oborech medicíny jako důležité součásti komplexní terapie. Odborné poradenství lékařů v oblasti magnetoterapeutických pomůcek může být pro mnoho lidí se subklinickými potížemi v oblasti onemocnění pohybového ústrojí (svalů, kloubů), kůže, nervových onemocnění a dalších neocenitelnou pomocí. V Japonsku a USA mají pacienti možnost konzultovat s profesionálními magnetoterapeuty, kteří navrhují komplexní léčbu včetně potravinových doplňků, tělesných cvičení, akupunktury, laserové terapie apod.
Principem působení statického magnetického pole na organismus je to, že buňky jsou slabými magnety s oběma polarizacemi, což je dáno účinky magnetického pole Země o indukci 0,6 Gauss, které je stálou součástí životního prostředí člověka. Jsou-li buňky vystaveny působení magnetu o indukci 300 a více Gauss, přijímají jeho polarizaci.
Na základě zmíněného principu je patrné, že buňky mohou být zmagnetizovány. Na této bázi dochází k elektromagnetickým a biochemickým změnám v buňkách a tím k příznivému ovlivnění systému kostního, svalového, imunologického, hormonálního,
kardiovaskulárního, zažívacího a nervového.
MUDr. Kisser při léčení začínající artritidy horní končetiny pacientky

Léčebné magnetické pole
Vlivem léčebně aplikovaného magnetického pole (pulzního nebo permanentního) dochází k pozitivním biologickým změnám ve tkáních, které je možno využít při odstranění řady zdravotních potíží.

Účinky magnetického pole je možno shrnout do šesti léčebných skupin a efektů
- analgetický (protibolestivý)
- myorelaxační (uvolňující svalové křeče)
- vasodilatační (rozšiřující krevní cévy)
- urychlující látkovou výměnu a detoxikační
- protizánětlivý, hojivý, regenerační
- protiedémový (protiotokový)

Permanentní magnetoterapeutické pomůcky
Obsahují speciální medicínské magnety, které jsou součástí kloubních bandáží, podložek a polštářků.
- Magnetoterapeutické bandáže kloubů se používají při artróze, revmatismu, ke zmírnění bolesti, zánětu, otoků kloubů a svalů. Po operacích a úrazech dochází k urychlení hojení až o 50%.
- Magnetoterapeutické podložky a polštářky podporují klidný spánek, celkovou regeneraci organismu a stabilitu imunitního systému. Tím výrazně přispívají ke zlepšení celkového zdravotního stavu.
- Magnetoterapeutické vložky do obuvi jsou vhodné zejména pro diabetiky a lidi trpící špatným prokrvením dolních končetin a bolestmi nohou.
- Bodové magnety se nejčastěji používají současně s akupunkturou k zesílení účinků této metody.
- Magnetoterapeutické náramky stabilizují krevní tlak, příznivě ovlivňují krevní oběh a zvyšují okysličení krve. V poslední době se k jejich výrobě používá taktéž kámen - hematit.
- Magnetoterapeutické náhrdelníky uvolňují napětí šíjového svalstva a podporují imunitní systém. U astmatiků dochází ke zmírnění intenzity a prodloužení intervalů mezi jednotlivými astmatickými záchvaty.
Náramky a náhrdelníky se již tradičně vyrábějí v Japonsku a odtud se dostávají do celého světa. Japonským ministerstvem zdravotnictví byly zařazeny mezi zdravotní pomůcky první třídy.
Nedoporučuje se jejich použití u osob se zavedeným kardiostimulátorem a těhotných žen.
Závěrem
Je paradoxem doby, že magnetoterapie, která statisticky vykazuje ze všech dosud známých léčebných metod nejvyšší míru úspěšnosti, nejmenší rizika a nákladnost, je stále metodou poslední volby. Je často používána až tehdy, kdy tradiční léčebné metody naprosto selhaly.
MUDr. Dagmar Kisser
Odborník pro magnetoterapii s dlouholetou praxí v SRN

Protibolestivý efekt permanentních magnetů (a magnetoterapie obecně)                                 je nejčastější důvod jejich aplikace. Magnetické pole působí celou řadu změn v exponovaných tkáních (změny povrchových potenciálů buněk a membrán, ovlivnění kapilárního řečiště, změny vodivosti nervových vláken apod.), které v celkovém výsledku vedou k útlumu bolesti, uvolnění svalových spasmů, k relaxaci, k urychlení hojení a regenerace tkání. Zvláště zajímavé je to, že většina zákazníků si magnetické šperky pořizovala pro jejich estetické vlastnosti - jako ozdobu pro denní nošení. A jaksi mimochodem si po delší době nošení uvědomovali pozitivní změny zdravotního stavu. V akupunkturní praxi se často malé permanentní magnety používají k cílené stimulaci nebo tlumení cílených bodů. U nošení šperků lze předpokládat stejný efekt, včetně ovlivnění vegetativního systému, který svým regulačním efektem upravuje krevní tlak.
U magnetických šperků jde v první řadě o krásu a zkrášlení, ale o to víc a příjemně překvapí případná úleva u chronických zdravotních potíží. U všech uvedených zkušeností zákazníků, kteří nosí a používají magnetické šperky je společným ukazatelem ústup bolesti a zlepšení hybnosti. Ať šlo o migrenósní bolesti hlavy, bolesti velkých kloubů, bolesti po operaci apod. Kromě toho byl pozitivně hodnocen efekt na regulaci krevního tlaku.
MUDr. Peter Bednarčík, CSc. – Hradec Králové

Zkušenosti algeziologa
Léčebné účinky magnetů jsou pozorovány a prokazovány již stovky let. První doložené zmínky o terapeutickém využití magnetů se datují do období 200 let př.n.l. do doby řeckého lékaře Galena, který se ve svém díle „De simplicium medica mentorum temperamentis ac facultatibus“ zmiňuje o ozdravných a očistných účincích magnetů.
Západní věda a medicína se začala zajímat o biomagnetismus (účinky magnetického pole na rostliny, živočichy a člověka) někdy v polovině 30. let 20. století. Od té doby proběhla a probíhá řada výzkumů a klinických studií hlavně v Indii, USA, Německu, Rusku a dalších zemích. Přestože jsou to studie využívající přesné standardní a vědecké postupy, jsou metody využívající magnetoterapii moderní západní medicínou opomíjeny, ba i odmítány. S tímto postojem i vůči dalším nekonvenčním (chcete li alternativním) léčebným metodám, akupunktuře, homeopatii, herbální medicíně, EAV a dalším se často setkávám u svých západní medicínou “odchovaných“ kolegů. Ovšem na druhou stranu existuje již řada lékařů, kteří tyto nekonvenční metody celostní medicíny uznávají, studují a ve své praxi s úspěchem používají.

V současné době se stále častěji objevují zprávy o tom, že síla magnetického pole Země se neustále snižuje. Bylo zjištěno, že intenzita tohoto pole, což je náš hlavní zdroj magnetismu, se za posledních 500 let snížila o polovinu. Navíc životní styl většiny civilizovaných lidí (pobyt ve vysokých budovách, automobilech, nedostatek pohybu v přírodě) vede k odříznutí od té trochy zemského magnetismu, který nám zbývá. Doktor Kyoiči Nakagawa, který patří mezi nejvýznamnější výzkumníky na poli biomagnetismu, popsal tzv. syndrom nedostatečného magnetického pole (Magnetic Field Deficienty Syndrome - MFDS). Jeho teorie dává do souvislosti nedostatek biomagnetismu se zdravotními potížemi, které ve stále větší míře pociťují dnešní lidé. V rámci tohoto syndromu jsou popisovány různorodé příznaky a obtíže, které jsou stále častěji zahrnovány pod společný název“civilizační nemoci“. Byla prokázána celá řada účinků magnetického pole na živý organismus. vidím hlavní přínos magnetoterapie v tišení bolesti. Díky své profesní specializaci v oboru algeziologie (léčba bolesti) se setkávám s pacienty trpícími akutními či chronickými bolestivými stavy. Největší skupinu tvoří pacienti s bolestmi pohybového aparátu a bolestmi hlavy. A právě u těchto potíží má dle mých zkušeností magnetoterapie nezřídka velmi cenný efekt. Vedle klasické jehlové akupunktury často zařazuji do terapeutického plánu tzv. magnetopunkturu. Pacientovi jsou přikládány magnety cíleně na určité akupunkturní body. Na základě jejich ovlivnění magnetickým polem dochází k nastartování regulačních procesů v organizmu.
Pro účely domácí magnetoterapie velmi oceňuji magnetické šperky SABONA. Měla jsem možnost osobně vyzkoušet magnetického náhrdelníku na své občasné bolesti v pohybovém ústrojí. Shledávám v něm důmyslné spojení dobrého vkusu a praktické léčebné pomůcky. Magnetoterapie má totiž také svá úskalí, o kterých je dobré vědět. Zcela zásadně totiž záleží na tom, jakým pólem magnetu působíme, zda severním či jižním. O výzkum rozdílných terapeutických vlastností pólů na živý organismus vděčíme především americkému vědci dr. Davisovi. Při bolestivých stavech však zpravidla používáme severního pólu magnetu a využíváme tak účinky zklidňující, protizánětlivé, zmírňující nervovou bolest.
Z dalších výrobků firmy SABONA jsem měla možnost vyzkoušet magnetickou bandáž na přípravu zmagnetizované vody (dále jen ZV). Povídání o blahodárných účincích ZV by jistě vydalo na samostatný článek. Prospěšnost pití či zevního používání ZV je na základě řady výzkumů nezpochybnitelná. Ráda bych se jen krátce zmínila o účincích, které jsem osobně zaznamenala. V první řadě oceňuji účinek ZV na úpravu funkce trávícího ústrojí (ovšem při správné vlákninou obohacené výživě), vyprazdňování a léčbu zácpy. Může se to zdát jako banalita, ale správná funkce tlustého střeva a pravidelné vyprazdňování je pro přirozenou detoxikaci a prevenci chronických onemocnění zcela zásadní. Další významný efekt pití ZV je patrný při různých bylinných detoxikačních kůrách, či léčebných půstech a hladovkách. ZV totiž ulehčuje vylučování zplodin metabolismu a toxinů. Řada lidí užívajících ZV dlouhodobě rovněž uvádí větší vitalitu a zvýšení odolnosti vůči infekčním nemocem.
Domnívám se, že je dobré si uvědomit jedinečnost každého z nás, a proto i magnetoterapii můžeme snášet rozdílně. Někdy se mohou vyskytnout v průběhu této léčby i nepříjemné průvodní příznaky jako nevolnost, pocit těžké hlavy, nadměrná únava, pocity mravenčení. Můžeme pak mluvit o zvýšené vnímavosti, či přecitlivělosti vůči magnetickému poli. Ve většině případů to však vyřeší snížení intenzity či doby expozice magnetů. Osobně velký význam přikládám sebepozorování, sebepoznávání, sebeuvědomění. Můžeme tak sami zjistit, co nám dělá dobře a co ne. Vlastní zkušenost je přece vždy nejcennější.
Magnetoterapie není lék jako takový. Je to však jemný a účinný způsob, jak uvést své tělo do rovnováhy. Takže nezbývá, než popřát všem zájemcům o magnetoterapii mnoho dobrých výsledků s touto léčebnou metodou.
MUDr. Alena Sekyrová – České Budejovice

Použitá literatura: Birla, S.G. a Hemlin, C. „Léčba magnety“, vydalo nakladatelství Pragma 1999

Přiznám se, že co se týká mnohých „zázračných“ výrobků, kterých je dnes na trhu opravdu požehnaně, jsem spíše pesimistou. Když jsem však dostal do rukou katalog výrobků SABONA, ihned mne zaujal zejména jejich design. Myslím si, že elegantní a zároveň nápadité tvary, kvalitní použité materiály a špičkové řemeslné provedení prostě musí zaujmout. Rozhodování, zda si mám některý kousek zakoupit, vyřešila moje manželka sama formou dárku a já již třetí měsíc nosím ocelový náramek, jako „protiváhu“ sportovním hodinkám na druhé ruce.
Jelikož se cítím většinou jako zdravý člověk, možným léčebným efektům jsem mnoho pozornosti nevěnoval… Teprve když se mě moje žena po několika týdnech zeptala, kdy jsem měl naposledy migrénu, velmi jsem zpozorněl. V podstatě od puberty jsem měl vždy jednou za 1 - 2 týdny typické bolesti hlavy, které mě vždycky obtěžovaly. A opravdu, nemohl jsem si vzpomenout, kdy naposledy… Týdny, měsíce? Přiznávám, co nosím onen artefakt, doposud ani jednou.
Začal jsem tyto výrobky doporučovat i svým pacientkám (zbaběle přiznávám, že hlavně jako šperky taktéž s „určitým efektem“ na zdraví…)
Po nějaké době jsem se setkal opakovaně s pozitivní reakcí uživatelek, mohu potvrdit velmi dobré efekty u migrény, bolesti kloubů a bolestivých menses. Upřímně si myslím, že se tento nápad opravdu povedl.
MUDr. Vladimír Fuks – Středočeský kraj

Moje skúsenosti s magnetoterapeutickými pomôckami som získal ako emigrant ešte v roku 1979 v austrálskom Sydney. Napriek vysokoškolskému vzdelaniu som si na živobytie zarábal na závodisku pri opatere koní. Veľmi dobre sa koňom hojili rôzne zranenia po nasadení bandáží, ktoré obsahovali magnety. Zvieratá túto liečbu veľmi dobre znášali, pričom na moje prekvapenie sa nám darilo zvládnuť i zápaly a dokonca i otvorené rany.
Pri jednom škaredom úraze nohy, ktorý ma na niekoľko týždňov uväznil na lôžku, som požiadal priateľov, aby i mne doniesli jednu z bandáží, ktoré sme dávali koňom. Liečba zázračne zabrala. Rana po operácii sa pekne zhojila, opuch sa rýchlo zmenšoval a napriek nie príliš optimálnym podmienkam som sa vyhol i možnému zápalu. Od vtedy verím na magnetoterapiu. Už viac ako 20 rokov nosím magnetoterapeutické náramky, a taktiež ich odporúčam všetkým svojím pacientom a známym, ktorých mám najmä v bussines kruhoch po celom svete na stovky. Nedávno som prišiel na krátku dobu i na Slovensko do kúpeľov v Piešťanoch. Som rád, že i tu už poznajú SABONU, ktorej želám aby rozdávala potešenie z krásnych šperkov a pevné zdravie ďalších 45 rokov.
MUDr. Peter Stranan, MBA, Philadelphia, USA

 

Liečba tinnitusu

what_is_laser_therapy

Každá forma tinnitusu je odlišná.
Osoby ktoré trpia na tinitus (zvonenie v ušiach), často strácajú chuť do života a nádej na zlepšenie.

Existujú dva typy tinnitusu:
• subjektívny tinnitus, je taký ktorý človek vníma bez možnosti jeho objektívneho zachytenia a má pôvod v sluchovom analyzátore, alebo v centrálnom nervovom systéme. To znamená, že keby sa človeku, ktorý má hučanie v ušiach priložil na ucho najcitlivejší mikrofón s reproduktorom, nezachytil by sa žiadny zvuk. Vyskytuje sa v prevažnej väčšine prípadov.


• objektívny tinnitus, ktorý sa dá mikrofónom zachytiť, tento sa však vyskytuje veľmi výnimočne. Sú to zvuky zo zmenených alebo porušených ciev, svalov, ktoré obyčajne môže počuť aj iný človek bez použitia zvukovej techniky.


Tinnitus nie je choroba, ale príznak, to znamená, že je sprievodným javom pri určitých chorobách, ale v prevažnej väčšine prípadov je jeho pôvod a príčina neznáma.
Niektoré choroby môžu mať príčinu so vznikom subjektívneho tinnitusu ako napr. choroby vonkajšieho, stredného a vnútorného ucha, sluchového nervu, pri poškodeniach centrálneho nervového systému. Taktiež príčinou môže byť aj nadmerné množstvo ušného mazu, zápaly a nádorové procesy v oblasti stredného ucha, porucha funkcie Eustachovej trubice, Menierova choroba, alebo aj úrazy v oblasti spánkovej kosti. Medzi ďalšie príčiny vzniku subjektívneho tinnitusu môžu byť poruchy krčnej chrbtice, pretože sa nedostatočne prekrvuje vnútorné ucho.
Naším cieľom je poskytovať čo najlepší obraz o možnostiach liečby tinnitu a podobných ochorení vnútorného ucha, ako čiastočná hluchota kvôli hučaniu v ušiach, ušný tlak, závraty (Menierov syndróm), a poruchách sluchu.


Podľa nedávnej štúdie, takmer štvrtina obyvateľov mala aspoň jednu epizódu "tinnitus". Takmer 10% z týchto obyvateľov počuje zvuky v ušiach neustále po dobu 5 minút alebo viac. V 3% prípadov možno hovoriť o chronickom tinnite. Čím skôr sa začne liečba, tým sú možnosti vyliečenia väčšie.

 

Najdôležitejšia informácia je, že v 99% prípadov tinnitusu je neškodných, možno ich považovať za prírodné riziká moderného života alebo časti procesu starnutia. Ak chcete mať istotu o pôvode tinnitu je potrebné kontaktovať otorinolaryngológa. Ak je diagnóza, že je tinnitus mierny (benígny), farmakologické alebo chirurgické ošetrenie nebude mať takmer žiadny vplyv. Ale netreba strácať nádej, neustále hľadáme nové a nové možnosti liečby.

Vo fáze 1 je potrebné určiť, v akom štádiu je váš tinnitus. Vo fáze 2, získať prehľad o najvhodnejších terapeutických možnostiach.

V ktorej fáze je váš tinnitus?
Ako dlho ste mali pískanie v uchu?
• menej ako 1 minútu, aspoň raz týždenne
To môže byť varovanie. Všeobecné príčiny, že sú často stres, svalové napätie a nedostatok spánku. Najdôležitejšou vecou čo urobiť v tejto situácii je , aby ste sa nedostali do stavu paniky. To môže často viesť k zhoršeniu stavu. Preto v súčasnej dobe, je potrebné analyzovať vašu každodennú rutinu a pokúsiť sa znížiť stresové faktory a uvoľniť svalové napätie. Odporúčaná denná meditácia.

• menej ako 1 hodinu, aspoň raz týždenne
Konkrétne príčiny môžu byť hluk, trauma (výstrely, hlasitá hudba), predchádzajúce choroby alebo abnormálny krvný tlak. Posledná šanca na liečbu tinnitu pri malých nákladoch. V tomto okamihu človek musí konať okamžite. Menej stresu, dostatok spánku, relaxácia, dostatok pitnej vody, nájdenie rovnováhy (práca, rodina, voľný čas, šport). Denne 30-minútová zvuková terapia. Okamžite je potrebné prijať opatrenia, ako je ošetrenie laserom.

• viac ako 1 hodinu, aspoň raz týždenne
V tejto fáze sa odporúča vykonať okamžite celkovú liečbu. Ako náhle nastáva chronické hučanie v ušiach, znižujú sa šance na jeho vyliečenie. Ošetrenie laserom a meditačná terapia by mali byť vykonávané súčasne. Pri poruchách spánku, mala by byť liečba rozšírená aj o spánkovú terapiu.

• konštantný, už dlhšie ako jeden rok
Je možné hovoriť už o chronickom tinite. Už ste stratili chuť do života a nádej na uzdravenie. Možnosť 100% vyliečenia v tejto fáze je menej pravdepodobná, a však nie je nemožná. Existujú príležitosti na zníženie hučania v ušiach, napríklad ošetrenie laserom. K dispozícii sú aj nové, perspektívne metódy, najmä pre zlepšenie kvality života, ako sú meditačná terapia, spánková terapia.

POLARIS II. je na slovensku registrovaný ŠUKL pod reg. číslom: P 90438 do databázy zdravotných pomôcok ako TinniTool ProfiLaser je najnovšia generácia soft laseroov na liečbu tinnitu a ďalších ochorení vnútorného ucha ako napr. hluchota kvôli hučaniu v ušiach, ušný tlak, závraty (Ménière choroba, vertigo), akútna strata sluchu atď. Liečba sa skladá z ožiarenia vnútorného ucha a príslušných akupunktúrnych bodov. Po začatí liečby by mal pacient pokračovať v dennom ošetrení doma s menej intenzívnym prístrojomTinniTool EarLaser, - k dispozícii na prenájom alebo kúpu.

Raz za mesiac pacient podstúpi kontrolné vyšetrenie a následné ošetrenie s ProfiLaser. Liečba trvá 3 mesiace, môže byť vašk predĺžená v prípade potreby a v závislosti na diagnóze. Celková doba liečby je cca. 150 minút. Tento typ liečby sa používa s veľkým úspechom v liečebných centrách Tinnitus.


 Liečba je vhodná je pri :
       - Akútny a chronický tinnitus od 3 rokov
       - Tónový tinnitus (pískanie, zvonenie) a netónový (revúci, vrčiaci) tinnitus
       - Čiastočná hluchota kvôli hučaniu v ušiach
       - Morbus Ménière (závraty)
       - Akútna strata sluchu a sluchové skreslenie
       - Dôsledky zápalu stredného ucha
       - Obehové problémy vo vnútornom uchu

SKÚSENOSTI ZÁKAZNÍKOV S MAGNETOTERAPEUTICKÝMI VÝROBKAMI V ČESKEJ A SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Image

Přestože jsem již „omama“, jak mi říkají moje vnoučata, stále se zajímám o módní trendy a ráda se hezky oblékám. Když jsem byla poprvé na výstavě magnetoterapeutických šperků SABONA cca. před dvěma lety ve Vídni, tak jsem sice vnímala, že jsou v nich zabudované magnety a ty, že mají pozitivní vliv na člověka, ale přiznám se, že mě nejvíce zaujalo, jak jsou krásné. Právě proto jsem si hned napoprvé dva kousky vybrala a samozřejmě nosila a používala. Je pochopitel-né, že při mém věku (v lednu 2006 mi bude 73 let) jsem trpěla postupně různými bolestmi kloubů, zad, ramena, pak i kolena a užívala prášky proti bolesti, pak i prášek na spaní, dokonce i lázně jsem dostala. Po delší době jsem zapomněla, že mě bolelo rameno, záda (ta sem tam cítím, když to přetáhnu s prací na zahrádce) a nakonec jsem přestala kulhat na to nešťastné koleno. Není to tak moc dlouho, když jsem byla „fasovat“ léky na vysoký krevní tlak a cholesterol a paní doktorka se mě ptala: “A co Brufen a Diasepam paní Wolfová ?“ A já odpověděla, že je již delší dobu neberu. Neskučím bolestí a spím bez prášků.
A tak se ptám.“V čem to asi je?“Že by se mi vracelo mládí?“
Ale teď již bez žertů. Na vlastní kůži jsem se přesvědčila, že mi magnetoterapie opravdu pomáhá. A lidé, co mě znají, to na mně poznávají. Jsem tedy něco, jako chodící reklama na mládí!

Anna Wolfová, Hodonín


S výrobkami spoločnosti SABONA som sa stretla po prvý krát pri mojom pracovnom pobyte u nadnárodnej farmaceutickej spoločnosti v Anglicku. Viacero mojich kolegov nosilo na ruke náramky, čo najmä u mužov v mojom okolí na Slovensku nebolo bežné. Po nejakom čase mi to nedalo a začala som vyzvedať, prečo sa väčšina zdobí práve takto. Jedna z kolegýň mi prezradila, že sú to vlastne magnetoterapeutické náramky, ktoré priaznivo ovplyvňujú biologickú činnosť človeka. Nakoľko som od malička trpela migrénou, jej rozprávanie o magnetoterapii ma veľmi zaujalo, i keď som si dovtedy ako farmaceutka pomáhala najmä rôznymi farmakoikami . Z prvej výplaty som si i ja zakúpila magnetoterapeutický náramok. Bola to najlepšia kúpa môjho života. Moja migréna si " zbalila kufre“ a odišla z môjho života. Časom sa mi začal zlepšovať i metabolizmus. Nakoľko som nosila dosť silné dioptrie a práca s mikroskopom ma veľmi unavovala, vyskúšala som i magnetoterapeutickú očnú masku. Magnetoterapia ma nesklamala! Únava sa začala postupne vytrácať a po ¾ roku sa mi dokonca zlepšil zrak o 2 dioptrie tak, že dnes už nosím len kontaktné šošovky. Po návrate na Slovensko som hľadala magnetoterapeutické výrobky i na Slovensku. Bohužiaľ bezúspešne. Až vo februári tohto roku som bjavila reklamný inzerát pobočky firmy SABONA, oznamujúci vstup tejto skvelej spoločnosti na Slovensko. Už sa teším ako doporučím magnetoterapiu všetkým mojím známym a priateľom. Farmácia je síce mojou láskou, ale mám ešte jednu, ktorá ju skvele dopĺňa. Hádate čo to je ? Predsa SABONA!

Mgr. Andrea Neupauerová, Poprad
 

Je mi 55 let. Měla jsem velké problémy s vysokým tlakem, přestože se již sedm let léčím. Tlak se stupňoval, hodnoty, které mi naměřily byly 246/139. Téměř jsem byla úplně bez života. Pořád jsme jezdili do nemocnice nebo k nám jezdila rychlá záchranná pomoc. Byla jsem už téměř vyčerpaná, trvalo to půl roku. A pak jsem se naštěstí dostala ke šperkům SABONA, koupila jsem si náramek a náhrdelník a už po dvou týdnech jsem cítila úžasnou úlevu.
Dnes po roce mám tlak 135/80. Moje paní doktorka se mě ptala, co jsem dělala, že se mi tlak najednou úplně srovnal, tak jsem jí řekla o magnetickém náramku. Mile mě překvapilo, že tuto alternativu nezavrhla, naopak mi doporučila, ať ho nosím, že je to lepší, než brát spoustu léků.
Jsem šťastná, srovnal se mi nejen tlak, ale i psychicky jsem se zklidnila a co víc, mám v sobě plno elánu a chuti do práce, což jsem se dříve musela do všeho nutit. Takže jsem velmi spokojená a totéž přeji Vám všem, kteří si šperky SABONA zakoupíte.

Kateřina Rozsívalová, Pardubice


Moje první příznaky migrény se objevily před dvaceti pěti lety. Nepříjemná tupá bolest hlavy doprovázená několikadenní nevolností, která se začala stupňovat. Záchvaty, které se objevovaly třikrát do měsíce znepříjemňovaly život nejen mně, ale i celé mé rodině. V tom horším případě jsem musela být hospitalizována na úplnou dehydrataci.
Vyzkoušela jsem všechno, co se mi nabízelo, kdo mi co poradil. Dokonce jsem navštívila i léčitele. Výsledek byl pořád stejný, nic mi nepomohlo a nebo jen na chvíli.
Asi před rokem mi volala kamarádka, která v té době spolupracovala s firmou SABONA a nabídla mi magnetoterapeutický náramek. Zpočátku jsem tomu moc nevěřila, ale bylo to zase něco nového a pro mě nová naděje. Začala jsem ho nosit a zjištění, že mě asi půl roku nebolela hlava bylo pro mě jako malý zázrak. Magnetoterapeutický náramek nosím dodnes a bolesti hlavy jsou minimální. Netvrdím, že jsem se zbavila problému, ale za ten rok jsem měla migrénu pouze dvakrát. Její průběh byl daleko slabší, bez nevolnosti a odezněla během jednoho dne. Jsem vděčná za to, že si kamarádka na mě vzpomněla a tím mi vlastně pomohla. Vnímám každý den a jsem šťastná a spokojená, že mě nebolí hlava.

Simona Syková, Zlínsky kraj


Se šperky firmy SABONA mě seznámila kamarádka. Byla jsem se podívat na výstavě. Zapůsobil na mne náramek, ale z výstavy jsem s ním ještě neodešla. Byl předvánoční čas a já jsem se rodině svěřila, že by mi udělal velkou radost. V té době jsem byla objednaná na neurologická vyšetření (EEG, CT..).
Delší dobu jsem totiž trpěla bolestmi hlavy. Byly stále častější a dost mi otravovaly život. Nemohla jsem se oddávat tak krásným časům jako je mateřská dovolená a zvládat výchovu dětí a chod domácnosti. Brala jsem léky proti bolesti, ale stalo se, že ani ty mi nezabraly. Poctivě jsem absolvovala všechna vyšetření. Výsledek - vše v pořádku.
Někdy ze začátku prosince nám byl domů doručen objednaný magnetický náramek. Rodina se usnesla, že nemusím čekat až na Štědrý den a že už můžu náramek nosit.
Od té doby mě hlava nebolí a nemusím jíst prášky! Někdo řekne „víra tvá tě uzdravila“, ale když si dávám na ruku náramek a teď už i náhrdelník, tak se prostě jenom tak zdobím.
Důležité je, že bolesti jsou pryč a já jsem spokojená!

Iveta Pařízková, Praha


O existenci a účinnosti šperků firmy SABONA jsem se dozvěděla od své známé. Znala jsem ji jako věčně unavenou, ustaranou a podrážděnou ženu. Najednou vypadala úplně báječně, zářila nejen krásnými šperky, které měla na sobě, ale také vitalitou. To mě samozřejmě zaujalo a hned po vysvětlení jsem se zajímala o to kde a jak bych toto zboží mohla koupit. Protože jsem profesí zdravotní sestra, zázračným účinkům šperků jsem moc nevěřila. O to více mne překvapilo, že to opravdu funguje. Jelikož patřím mezi ty přes padesát, už mám samozřejmě různé zdravotní problémy. Někdy migréna, bolesti zad, kloubů a v poslední době také klimakterické. Asi po dvou týdnech používání magnetických šperků z Hematitu jsem najednou s podivem zjišťovala, že se cítím daleko lépe. Návaly horka, které mě pronásledovaly stále častěji, jsou mírnější a některý den nepřicházely vůbec. Moje dcera, která je také zdravotní sestra a je velice racionální, jako většina mladých, si nejdříve několikrát půjčila mé šperky a později sama také zakoupila. Řetízek Meridián nosí nejenom na ruce či krku ale taky i na kotníku co ji hodně sluší . A když ji po sportu bolí záda, bederní pás je vždy připraven.
Takže dle mého názoru jsou výrobky firmy SABONA nejen krásným osobitým šperkem moderní ženy a moderního muže, ale také jeho zdravím a medicínským pomocníkem.

Veronika Lidická, Zbraslav


Jsem již tři a půl roku na mateřské dovolené. I když si tuto krásnou mateřskou povinnost moc užívám, často se mi stávalo, že jsem byla z každodenních domácích povinností dost unavená.
Před rokem a půl mě kamarádka pozvala na výstavu šperků s magnety. Koupila jsem si magnetický náramek, protože se mi jednak moc líbil a jednak jsem po chvilce začala cítit jemné mravenčení. Od té doby ho stále nosím na ruce a jsem moc spokojená.
Necítím se už unavená a mám více energie a rozhodně i lepší náladu.
Má dcera trpěla silnými menstruačními bolestmi. Každý měsíc byla nucena polykat velké množství Ibalginů a jiných léků proti bolesti. Má kamarádka Jiřina mi poradila, že existuje bederní pás s magnety, který jí může pomoci. Vyzkoušely jsme ho a zabralo to! Co nás obě nejvíce překvapilo, že při prvním připnutí pásu na břicho, hned na začátku menstruace, bolesti přešly. Zdálo se nám až nemožné, že dcera nemusela vzít svoji pravidelnou měsíční dávku léků. Od té doby se bez nich zcela obejde a jsme šťastné, že netrpí bolestmi břicha a neničí si žaludek spoustou prášků.
Jednou přišel manžel z práce s bolestí v zádech. Navrhla jsem mu, aby vyzkoušel magnetický pás. Nejdříve sice odmítal a tvrdil, že mu to nepomůže, ale po chvíli se dal přesvědčit. Do druhého dne se mu citelně ulevilo.
Při dalších bolestech v zádech si už o pás sám řekl a začal ho při potížích používat.
Problém nastal, když pás ve stejnou dobu potřebovala i dcera. Proto, že je veliká parádnice zakoupila jsem ji Hematitový řetízek Meridián, který teď nosí nejen na krku ale i na ruce či kotníku. Jsem šťastná, že díky magnetickým šperkům se ulevilo mně i mým nejbližším a máme doma více pohody.

Zita Molecová, Brno
 

S firmou SABONA jsem přišla do kontaktu díky mé nejlepší kamarádce v září roku 2005. Byla jsem do šperků úplně zblázněná, proto jsem začala s firmou spolupracovat. Šperky, jelikož jsou krásné a hlavně dokáží mnoha lidem pomoct při jejich obtížích, jsou velice žádané.
Mé rodině jsou největším pomocníkem magnetoterapeutické bandáže. Jak se vyskytne nějaká bolístka, hned se každý člen rodiny shání po tomto zázraku. Když začnu od nejstaršího, dědeček, 87 let má strašné bolesti v kloubech, jak ramenních, tak v kolenou a rukou. Po aplikaci bandáže se mu na hodnou chvíli uleví. Babička 81 let trpí na bolest hlavy a na to nosí čelenku která ji pomáhá od bolesti.
No a já s manželem jsme též velice spokojeni, nosím ještě Hematitový náramek a náušnice. Jsem ve velmi dobré kondici. Necítím žádné bolesti ani únavu. A ještě nejmenší člen rodiny, můj syn Honzík, ten když ho bolí bříško, udělám mu čaj se zmagnetizované vody. Po vyspinkání je opět čiperný a hlásí: “Bříško už nebojí.“
Ještě bych napsala pár slov o mé mamince, 51 let. Ta prodělala letos v březnu operaci karpálních tunelů na levé ruce. Po operaci měla ruku úplně tvrdou, málo pohyblivou. Začala nosit magnetoterapeutickou bandáž na ruku. Jizva po stezích se začala krásně hojit, ruka začala být pěkně pohyblivá. Teď jsme ji darovali ke svátku magnetický náramek SABONA. Je velice krásný a mamince udělal velikánskou službu. Nedám na tyto šperky dopustit. Vím, že lidé z mého okolí si pochvalují ty to skvělé náramky, které jsou jednoduché a praktické na nošení. Jsou s nimi velmi spokojeni.

Marie Jánošová, Chrudim


Je mi 61 let a jsem již v důchodu. Celý život jsem byl řidič a řeknu Vám, že kdybych tehdy mohl používat magnetický bederní pás, nemusely být bolesti zad a krční páteře takové. Jezdil jsem dlouhé trasy, několikrát jsem byl v Hamburku a bylo to velmi náročné. Udržet pozornost, odolat únavě…
Nyní jsem doma s rodinou, vnoučaty, ale stále potřebuji dost energie. Míval jsem i problémy s nadýmáním a pocitem plnosti. Mám dojem, že co nosím magnetoterapeutické pomůcky, jsou tyhle problémy pryč a cítím se vitálnější a spokojenější. Jsem rád, že jsem potkal paní, která mě seznámila s magnety a jejich účinky a ty cítím i já na sobě.

Zdeněk Kučírek, Znojmo


Pracujem ako šofér z povolania. So spoločníkom vlastníme zájazdový autobus.
Dlhé sedenie a nerovné cesty mi donedávna spôsobovali ukrutné bolesti v krížovej
časti chrbtice. Nakoľko som už vyskúšal všetko a čakala ma operácia chrbtice, bol som ku ponuke magnetoterapeutického prístroja RENESSAINCE – MEDICO veľmi skeptický. Deti ma však prehovorili, aby som vyskúšal túto poslednú alternatívu, a pretože každá operácia nesie svoje riziká a dlhodobá maródka by mi mohla zlikvidovať živnosť, nakoniec som súhlasil. Platiť mesačne 80. tisíc za leasing autobusu nie je jednoduché. Prístroj som začal testovať. Prvé dni sa so mnou nedialo vôbec nič. Už sme ho chceli vrátiť. Jedného dňa, keď som sa vrátil z víkendového okruhu po Beneluxe, úplne zničený som si ľahol na aplikátor. Manželka mi opakovane spúšťala program pre tíšenie bolesti až som zaspal. Moje prebudenie bolo úžasné. Posadil som sa a chrbát nič ! Žiadna bolesť! Na druhý deň sa na chvíľu vrátila, ale už nebola taká intenzívna.
Zakúpené zariadenie malo i adaptér do autobusu, tak som ho začal používať i pri svojich cestách. Na parkovisku som si dával už i s kolegom pravidelne 20 min. dávky liečebného programu. Pre doplnenie som sa nechal presvedčiť i na magnetoterapeutický pás, ktorý som nosil i počas jazdy. Stav sa začal zlepšovať, čo potvrdila i zdravotná prehliadka, na ktorej mi ortopéd povedal, že môj stav sa zaujímavo zlepšil a plánovanú operáciu odložíme. Zatiaľ som mu neprezradil ako sa liečim, ale lieky to už nie sú. Kolegovia šoféri srdečne vám doporučujem - vyskúšajte si magnetoterapiu ! Nezaberie síce okamžite ako BRUFEN, ale pomôže vám dlhodobo!

Ján Hrúz, H+K TOUR, Bratislava

 

Chtěla bych se s Vámi podělit o zkušenosti, které mám s náramkem.
Byla jsem v roce 2004 na výstavě v Olomouci. Líbil se mi náramek z čisté oceli a celou hodinu jsem ho měla na ruce a pak si ho objednala. Když jsem odcházela z výstavy, málem jsem se vrátila a chtěla ho vrátit, protože jsem měla pocit, že ho mám stále na ruce.
Po nějakém, čase jsem měla úraz a měla zlomená žebra. Dcera mi přinesla magnetoterapeutický pás. Již po krátké chvíli jsem cítila 50% bolesti pryč. Do té doby jsem nemohla spát a bez prášků proti bolesti jsem nemohla existovat. Na magnetoterapii nedám dopustit i při bolestech kyčelního kloubu. Je mi přes padesát, a tak magnety putují po mém těle.
V září jsem byla opět na výstavě a odcházela s řetízkem. Cítím se lépe a jsem ráda, že už nemusím brát prášky. Děkuji.

Jiřina Pelikánová, Olomouc
 

Skúsenosti jednotlivých zákazníkov sú ich osobnými skúsenosťami. Z tohto dôvodu nie je možné tvrdiť, že u rovnakých problémov sa u každého zákazníka musí účinok pôsobenia magnetického poľa prejaviť rovnakým spôsobom. Z druhej strany, pokiaľ to nevyskúšate, tak nebudete vedieť, či a ako Vám môže magnetoterapia pomôcť.

SABONA a jej odborný poradcovia Vám vyjdú v ústrety.

 

KLINICKÉ SKÚSENOSTI S MAGNETOTERAPIOU V ZAHRANIČÍ

Image

Vážený čitatelia, na nasledujúcich stránkach si Vám dovoľujeme predložiť zoznam s odkazmi na odborné stránky lekárov, nemocníc a kliník vo svete s konkrétnymi skúsenosťami s používaním magnetoterapie.

Anglicky nehovoriacim čitateľom sa ospravedlňujeme, ale nie je momentálne v našich silách tieto stánky preložiť do slovenského jazyka.

Za pochopenie ďakujeme!

ARTHRITIS (Rheumatoid, Osteo)
A study of the effects of pulsed electromagnetic field therapy with respect to serological grouping in rheumatoid arthritis.
Ganguly KS, Sarkar AK, Datta AK, Rakshit A.
National Institute for the Orthopaedically Handicapped (NIOH), Calcutta.
A case of congenital pseudarthrosis of the tibia treated with pulsing electromagnetic fields. 17-year follow-up.
Ito H, Shirai Y, Gembun Y.
Department of Orthopaedic Surgery, Nippon Medical School, Tokyo, Japan.
Comparison between the analgesic and therapeutic effects of a musically modulated electromagnetic field (TAMMEF) and those of a 100 Hz electromagnetic field: blind experiment on patients suffering from cervical spondylosis or shoulder periarthritis.
Rigato M, Battisti E, Fortunato M, Giordano N.
Department of Physics, Section of Medical Physics University of Sienna, Italy
A double-blind trial of the clinical effects of pulsed electromagnetic fields in osteoarthritis.
Trock DH, Bollet AJ, Dyer RH Jr, Fielding LP, Miner WK, Markoll R.
Department of Medicine (Rheumatology), Danbury Hospital, CT 06810.
The effect of pulsed electromagnetic fields in the treatment of osteoarthritis of the knee and cervical spine. Report of randomized, double blind, placebo controlled trials.
Trock DH, Bollet AJ, Markoll R.
Department of Medicine, Danbury Hospital, CT.
Magnetic pulse treatment for knee osteoarthritis: a randomised, double-blind, placebo-controlled study.
Pipitone N, Scott DL.
Rheumatology Department, King's College Hospital (Dulwich), London, UK.
Pulsed magnetic field therapy for osteoarthritis of the knee--a double-blind sham-controlled trial.
Nicolakis P, Kollmitzer J, Crevenna R, Bittner C, Erdogmus CB, Nicolakis J.
Department of Physical Medicine and Rehabilitation, AKH Wien, University of Vienna, Vienna, Austria.
Low-amplitude, extremely low frequency magnetic fields for the treatment of osteoarthritic knees: a double-blind clinical study.
Jacobson JI, Gorman R, Yamanashi WS, Saxena BB, Clayton L.
Institute of Theoretical Physics and Advanced Studies for Biophysical Research
Electromagnetic fields for the treatment of osteoarthritis.
Hulme J, Robinson V, DeBie R, Wells G, Judd M, Tugwell P.
Cochrane Collaborating Center, Center for Global Health, Institute of Population Health - University of Ottawa, 1 Stewart Street, Ottawa, Ontario, Canada, K1N 6N5.
Modification of osteoarthritis by pulsed electromagnetic field--a morphological study
Ciombor DM, Aaron RK, Wang S, Simon B.; Department of Orthopaedics, Brown Medical School, Providence, RI 02906, USA.
Modification of osteoarthritis by pulsed electromagnetic field--a morphological study.
Ciombor DM, Aaron RK, Wang S, Simon B.
Department of Orthopaedics, Brown Medical School, Providence, RI 02906, USA.
Pulsed magnetic field therapy for osteoarthritis of the knee--a double-blind sham-controlled trial. Nicolakis P, Kollmitzer J, Crevenna R, Bittner C, Erdogmus CB, Nicolakis J. Department of Physical Medicine and Rehabilitation, AKH Wien, University of Vienna, Vienna, Austria.
Therapeutic effects of pulsed magnetic fields on joint diseases
Riva Sanseverino E, Vannini A, Castellacci P., Universita di Bologna, Italy.
CIRCULATION
Microcirculatory effects of pulsed electromagnetic fields.
Smith TL, Wong-Gibbons D, Maultsby J. Department of Orthopaedic Surgery, Wake Forest University School of Medicine, Medical Center Blvd., Winston-Salem, NC 27157-1070, USA.
DEPRESSION
Mood improvement following daily left prefrontal repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with depression: a placebo-controlled crossover trial.
George MS, Wassermann EM, Kimbrell TA, Little JT, Williams WE, Danielson AL, Greenberg BD, Hallett M, Post RM.
Biological Psychiatry Branch, NIMH, Bethesda, MD 20892, USA.
Transcranial magnetic stimulation as therapy for depression and other disorders.
Kirkcaldie MT, Pridmore SA, Pascual-Leone A.
Department of Anatomy and Physiology, University of Tasmania, Hobart, Australia.
Repetitive transcranial magnetic stimulation is as effective as electroconvulsive therapy in the treatment of nondelusional major depressive disorder: an open study.
Grunhaus L, Dannon PN, Schreiber S, Dolberg OH, Amiaz R, Ziv R, Lefkifker E.
Psychiatry Division, Sheba Medical Center, Ramat Gan, Israel.
Effects of left frontal transcranial magnetic stimulation on depressed mood, cognition, and corticomotor threshold.
Triggs WJ, McCoy KJ, Greer R, Rossi F, Bowers D, Kortenkamp S, Nadeau SE, Heilman KM, Goodman WK.
Human Motor Physiology Laboratory, University of Florida Health Science Center, Gainesville 32610-0236, USA.
Acute mood and thyroid stimulating hormone effects of transcranial magnetic stimulation in major depression.
Szuba MP, O'Reardon JP, Rai AS, Snyder-Kastenberg J, Amsterdam JD, Gettes DR, Wassermann E, Evans DL.
University of Pennsylvania, Department of Psychiatry, Philadelphia, Pennsylvania 19104, USA. Therapeutic efficacy of right prefrontal slow repetitive transcranial magnetic stimulation in major depression: a double-blind controlled study.
Klein E, Kreinin I, Chistyakov A, Koren D, Mecz L, Marmur S, Ben-Shachar D, Feinsod M.
Department of Psychiatry, Rambam Medical Center, Technion-Israel Institute of Technology, Haifa.
Safety and feasibility of repetitive transcranial magnetic stimulation in the treatment of anxious depression in pregnancy: a case report.
Nahas Z, Bohning DE, Molloy MA, Oustz JA, Risch SC, George MS. Department of Psychiatry, Medical University of South Carolina, Charleston 29425, USA.
Rapid-rate transcranial magnetic stimulation of left dorsolateral prefrontal cortex in drug-resistant depression.
Pascual-Leone A, Rubio B, Pallardo F, Catala MD. Departamento de Fisiologia, Universidad de Valencia, Spain.
Preliminary evidence for a beneficial effect of low-frequency, repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with major depression and schizophrenia.
Feinsod M, Kreinin B, Chistyakov A, Klein E. Department of Psychiatry, Rambam Medical Center, Haifa, Israel.
Influence of electromagnetic fields on the emotional behaviour of rats
[Article in Russian] Semenova TP, Medvinskaia NI, Bliskovka GI, Akoev IG. Institute of Cell Biophysics, Russian Academy of Sciences, Pushchino, Moscow region, 142290 Russia.
Repetitive transcranial magnetic stimulation. A method in the treatment of depressions
[Article in Danish] Hansen PE. Arhus Universitetshospital, Psykiatrisk Hospital i Arhus, Forskningsafdeling for Affektive Sygdomme.
Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in major depression: relation between efficacy and simulation intensity.
Padberg F, Zwanzger P, Keck ME, Kathmann N, Mikhaiel P, Ella R, Rupprecht P, Thoma H, Hampel H, Toschi N, Moller HJ. Department of Psychiatry, Ludwig-Maximilian University, Munich, Germany
Combining high and low frequencies in rTMS antidepressive treatment: preliminary results.
Conca A, Di Pauli J, Beraus W, Hausmann A, Peschina W, Schneider H, Konig P, Hinterhuber H.
Departments of Psychiatry I and II, Regional Hospital, 6830 Rankweil, Austria.
Repetitive transcranial magnetic stimulation versus electroconvulsive therapy for major depression: preliminary results of a randomized trial.
Janicak PG, Dowd SM, Martis B, Alam D, Beedle D, Krasuski J, Strong MJ, Sharma R, Rosen C, Viana M.
Department of Psychiatry, University of Illinois at Chicago, 1601 W Taylor Street, Chicago, IL 60612, USA.
Three and six-month outcome following courses of either ECT or rTMS in a population of severely depressed individuals--preliminary report.
Dannon PN, Dolberg OT, Schreiber S, Grunhaus L. Psychiatry Division, ECT-TMS Unit, Chaim Sheba Medical Center, 52621 Tel Hashomer, Israel.
Transcranial magnetic stimulation in depression
[Article in French] Saba G, Januel D, Glikman J. Psychiatre, assistant, Unite de Recherche clinique, Secteur III, Service du docteur Glikman, EPS de Ville Evrard, 5, rue du Docteur Delafontaine, 93200 Saint-Denis, France.
Daily repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) improves mood in depression.
George MS, Wassermann EM, Williams WA, Callahan A, Ketter TA, Basser P, Hallett M, Post RM.
Biological Psychiatry Branch, National Institute of Mental Health, Charleston, SC, USA.
Effect of pulsed electromagnetic fields (PEMF) on late-phase osteotomy gap healing in a canine tibial model.
Inoue N, Ohnishi I, Chen D, Deitz LW, Schwardt JD, Chao EY.
Department of Orthopaedic Surgery, The Johns Hopkins University, Baltimore, MD 21205-2196, USA.
Repetitive transcranial magnetic stimulation treatment of comorbid posttraumatic stress disorder and major depression.
Rosenberg PB, Mehndiratta RB, Mehndiratta YP, Wamer A, Rosse RB, Balish M.
Mental Health Service Line, Department of Veterans Affairs Medical Center, Washington, DC 0422, USA.
Autoradiographic evaluation of electromagnetic field effects on serotonin (5HT1A) receptors in rat brain.
Johnson MT, McCullough J, Nindl G, Chamberlain JK.
Terre Haute Center for Medical Education, Indiana University School of Medicine, Terre Haute, IN 47809, USA.
ENDOMETRITIS
A low-frequency alternating magnetic field, a supersonic-frequency current and interference currents in the combined treatment of chronic nonspecific endometritis
Strugatskii VM, Popovich LS.
GENERAL
Evolution of magnetic therapy from alternative to traditional medicine
Vallbona C, Richards T.; Department of Family and Community Medicine, Baylor College of Medicine, Houston, Texas, USA.
Equipment design for magnetic therapy and "Polus" devices
Viktorov VA, Malkov IuV.
Beneficial effects of electromagnetic fields
Bassett CA., Bioelectric Research Center, Columbia University, Riverdale, New York 10463.
Clinical effectiveness of magnetic field therapy--a review of the literature
Quittan M, Schuhfried O, Wiesinger GF, Fialka-Moser V.; Universitatsklinik fur Physikalische Medizin und Rehabilitation, Wien.
Theoretical and practical aspects of general magnetotherapy
[Article in Russian] Ulashchik VS.
Applications of transcranial magnetic stimulation in movement disorders.
Cantello R. Department of Medical Sciences, Section of Neurology, School of Medicine, Amedeo Avogadro University, Novara, Italy.
Possible therapeutic applications of pulsed magnetic fields
[Article in Czech] Navratil L, Hlavaty V, Landsingerova E.
Pulsed magnetotherapy in Czechoslovakia--a review.
Jerabek J. National Institute of Public Health, Praha, Czech Republic.
Electromagnetic fields and magnets. Investigational treatment for musculoskeletal disorders
Trock DH.; Yale University School of Medicine, New Haven, Connecticut, USA.
HAIR
Essential oils and low-intensity electromagnetic pulses in the treatment of androgen-dependent alopecia.
Bureau JP, Ginouves P, Guilbaud J, Roux ME. University of Medicine, Montpellier, France.
HEALING
Magnetic fields in physical therapy. Experience in orthopedics and traumatology rehabilitation
[Article in Italian], Borg MJ, Marcuccio F, Poerio AM, Vangone A.
Effects of static magnetic and pulsed electromagnetic fields on bone healing
Darendeliler MA, Darendeliler A, Sinclair PM; Discipline of Orthodontics, Faculty of Dentistry, University of Sydney, Australia.
Treatment of non-union of fractures by pulsing electro-magnetic fields
Hutchings J.
Therapeutic effects of electromagnetic fields in the stimulation of connective tissue repair
Aaron RK, Ciombor DM., Department of Orthopaedics, Brown University, Providence, Rhode Island 00928.
Effects of static magnetic and pulsed electromagnetic fields on bone healing.
Darendeliler MA, Darendeliler A, Sinclair PM. Discipline of Orthodontics, Faculty of Dentistry, University of Sydney, Australia.
Effects of pulsed magnetic energy on a microsurgically transferred vessel.
Roland D, Ferder M, Kothuru R, Faierman T, Strauch B. Department of Plastic and Reconstructive Surgery at the Albert Einstein College of Medicine, Bronx, NY, USA.
Pulsed electromagnetic fields in experimental cutaneous wound healing in rats.
Patino O, Grana D, Bolgiani A, Prezzavento G, Mino J, Merlo A, Benaim F. Department of Postgraduate Reconstructive and Plastic
Exposure to pulsed magnetic fields enhances motor recovery in cats after spinal cord injury.
Crowe MJ, Sun ZP, Battocletti JH, Macias MY, Pintar FA, Maiman DJ. Neuroscience Research Laboratories, The Clement J. Zablocki VA Medical Center, Milwaukee, WI 53295, USA. mcrowe@mcw.edu
Pulsed electromagnetic fields for the treatment of bone fractures.
Satter Syed A, Islam MS, Rabbani KS, Talukder MS.
Industrial Physics Division, BCSIR Laboratories, Dhaka.
The effect of pulsed electromagnetic fields on flexor tendon healing in chickens.
Robotti E, Zimbler AG, Kenna D, Grossman JA. Miami Children's Hospital, USA.
The influence of pulsed electrical stimulation on the wound healing of burned rat skin.
Castillo E, Sumano H, Fortoul TI, Zepeda A. Department of Physiology and Pharmacology, School of Veterinary Medicine, National Autonomous University of Mexico, Mexico, D.F.
Pulsed magnetic and electromagnetic fields in experimental achilles tendonitis in the rat: a prospective randomized study.
Lee EW, Maffulli N, Li CK, Chan KM. Department of Orthopaedics and Traumatology, Chinese University of Hong Kong, Prince of Wales Hospital, Shatin, New Territories, Hong Kong.
Effects of static magnetic and pulsed electromagnetic fields on bone healing.
Darendeliler MA, Darendeliler A, Sinclair PM. Discipline of Orthodontics, Faculty of Dentistry, University of Sydney, Australia.
Effect of magnetic fields on skin wound healing. Experimental study
[Article in Spanish] Patino O, Grana D, Bolgiani A, Prezzavento G, Merlo A. Facultad de Medicina, Universidad del Salvador, Buenos Aires.
Pulsed electromagnetic fields in experimental cutaneous wound healing in rats.
Patino O, Grana D, Bolgiani A, Prezzavento G, Mino J, Merlo A, Benaim F. Department of Postgraduate Reconstructive and Plastic Surgery, Universidad del Salvador and Fundacion del Quemado.
Effects of pulsed electromagnetic fields on rat skin metabolism. De Loecker W, Delport PH, Cheng N. Afdeling Biochemie, Katholieke Universiteit te Leuven, Belgium.
Effect of low frequency pulsing electromagnetic fields on skin ulcers of venous origin in humans: a double-blind study.
Ieran M, Zaffuto S, Bagnacani M, Annovi M, Moratti A, Cadossi R. Department of Medical Angiology, Arcispedale S. Maria Nuova, Reggio Emilia, Italy
Effects of pulsed extremely-low-frequency magnetic fields on skin wounds in the rat.
Ottani V, De Pasquale V, Govoni P, Franchi M, Zaniol P, Ruggeri A. Istituto di Anatomia Umana Normale, Bologna, Italy.
Pseudarthrosis after lumbar spine fusion: nonoperative salvage with pulsed electromagnetic fields.
Simmons JW Jr, Mooney V, Thacker I. UTMB, Galveston, Texas, USA.
HYPERTENSION
The treatment of hypertension patients with electromagnetic and magnetic fields
Orzheshkovskii VV, Chopchik DI, Paramonchik VM, Fastykovskii AD, Kovalenko VP.
INSOMNIA
Use of magnetic fields and electronic noise in the treatment of insomnia and neurosis
Grunner O.
Sleep deprivation in depression stabilizing antidepressant effects by repetitive transcranial magnetic stimulation.
Eichhammer P, Kharraz A, Wiegand R, Langguth B, Frick U, Aigner JM, Hajak G. Department of Psychiatry and Psychotherapy, University of Regensburg, Germany.
LYMPHOCYTES
Effect of bioresonance therapy on antioxidant system in lymphocytes in patients with rheumatoid arthritis.
Islamov BI, Balabanova RM, Funtikov VA, Gotovskii YV, Meizerov EE. Institute of Theoretical and Experimental Biophysics, Russian Academy of Sciences, Pushchino, Russia.
The effect of exposure to high flux density static and pulsed magnetic fields on lymphocyte function
Aldinucci C, Garcia JB, Palmi M, Sgaragli G, Benocci A, Meini A, Pessina F, Rossi C, Bonechi C, Pessina GP;Department of Physiology, University of Siena, Siena, Italy.
MIGRAINE
Initial exploration of pulsing electromagnetic fields for treatment of migraine.
Sherman RA, Robson L, Marden LA. Service of Orthopedic Surgery, Madigan Army Medical Center, Tacoma, Wash. 98431, USA.
Treatment of migraine with pulsing electromagnetic fields: a double-blind, placebo-controlled study.
Sherman RA, Acosta NM, Robson L. Orthopedic Surgery Service, Madigan Army Medical Center, Tacoma, WA 98431, USA.
Impulse magnetic-field therapy for migraine and other headaches: a double-blind, placebo-controlled study.
Pelka RB, Jaenicke C, Gruenwald J. Universitat der Bundeswehr Munchen Munich, Germany.
MULTIPLE SCLEROSIS
Therapy of day time fatigue in patients with multiple sclerosis
Zifko UA.; Sonderkrankenanstalt fur Neurologie, Klinik Pirawarth, Kurhausstrasse 100, A-2222 Bad Pirawarth, Austria
Effects of a pulsed electromagnetic therapy on multiple sclerosis fatigue and quality of life: a double-blind, placebo controlled trial.
Lappin MS, Lawrie FW, Richards TL, Kramer ED. Energy Medicine Developments, (North America), Inc., Burke, Va., USA
PEMF may improve fatigue associated with multiple sclerosis.
Zifko UA. Sonderkrankenanstalt fur Neurologie, Klinik Pirawarth, Kurhausstrasse 100, A-2222 Bad Pirawarth.
Personal experience in the use of magnetotherapy in diseases of the musculoskeletal system
Sadlonova J, Korpas J.
Effect of extremely low frequency (correction of frenquency) magnetic field on brain ischemic reaction in rats
Zhao L, Wei J, Yan G, Wang Y, Huang Z, Zhao D.; Institute of Space Medico-Engineering, Beijing, China.
Theory of multichannel magnetic stimulation: toward functional neuromuscular rehabilitation
Ruohonen J, Ravazzani P, Grandori F, Ilmoniemi RJ.; BioMag Laboratory, Helsinki University Central Hospital, Finland.
NERVE REPAIR
Pretreatment of rats with pulsed electromagnetic fields enhances regeneration of the sciatic nerve.
Kanje M, Rusovan A, Sisken B, Lundborg G. Department of Animal Physiology, University of Lund, Sweden.
An experimental study of the effects of pulsed electromagnetic field (Diapulse) on nerve repair.
Raji AM.
Effect of weak, pulsing electromagnetic fields on neural regeneration in the rat.
Ito H, Bassett CA.
Effect of pulsed electromagnetic stimulation on facial nerve regeneration.
Byers JM, Clark KF, Thompson GC. Department of Otorhinolaryngology, University of Oklahoma Health Sciences Center, Oklahoma City, USA.
A comparative study of the effects of magnetic stimulation and electric stimulation on peripheral nerve injury in rat.
Bannaga A, Guo T, Ouyang X, Hu D, Lin C, Cao F, Dun Y, Guo Z. Department of Orthopedic Surgery, Tongji Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430030.
Electromagnetic fields influence NGF activity and levels following sciatic nerve transection.
Longo FM, Yang T, Hamilton S, Hyde JF, Walker J, Jennes L, Stach R, Sisken BF. Department of Neurology, UCSF/VAMC, San Francisco, California, USA.
Enhancement of functional recovery following a crush lesion to the rat sciatic nerve by exposure to pulsed electromagnetic fields.
Walker JL, Evans JM, Resig P, Guarnieri S, Meade P, Sisken BS. Division of Orthopaedic Surgery, University of Kentucky College of Medicine, Shriners Hospitals for Crippled Children, Lexington.
Stimulation of rat sciatic nerve regeneration with pulsed electromagnetic fields.
Sisken BF, Kanje M, Lundborg G, Herbst E, Kurtz W. Center for Biomedical Engineering, University of Kentucky, Lexington 40506.
Effects of high-peak pulsed electromagnetic field on the degeneration and regeneration of the common peroneal nerve in rats.
Raji AR, Bowden RE.
A multivariate approach to the treatment of peripheral nerve transection injury: the role of electromagnetic field therapy.
Zienowicz RJ, Thomas BA, Kurtz WH, Orgel MG. University of Massachusetts Medical School, Berkshire Medical Center, Pittsfield.
NERVOUS SYSTEM
Magnetic and electrical stimulation in the rehabilitative treatment of patients with organic lesions of the nervous system
Tyshkevich TG, Nikitina VV; A. L. Polenov Russian Science Research Neurosurgical Institute, St. Petersburg.
History of magnetic stimulation of the nervous system
Geddes LA.; William A. Hillenbrand Biomedical Engineering Center, Purdue University, West Lafayette, Indiana 47907.
Evaluation of treatment with a pulsed electromagnetic field on wound healing, clinicopathologic variables, and central nervous system activity of dogs.
Scardino MS, Swaim SF, Sartin EA, Steiss JE, Spano JS, Hoffman CE, Coolman SL, Peppin BL.
Scott-Ritchey Research Center, College of Veterinary Medicine, Auburn University, AL 36849, USA.
OSTEOPOROSIS
The effect of long-term pulsing electromagnetic field stimulation on experimental osteoporosis of rats. Mishima S. Department of Orthopedic Surgery, School of Medicine, University of Occupational and Environmental Health, Kitakyushu, Japan.
Pulsed electromagnetic fields prevent osteoporosis in an ovariectomized female rat model: a prostaglandin E2-associated process. Chang K, Chang WH. Department of Biomedical Engineering, Chung-Yuan Christian University, Chung-Li, Taiwan, Republic of China.
Bone density changes in osteoporosis-prone women exposed to pulsed electromagnetic fields (PEMFs).
Tabrah F, Hoffmeier M, Gilbert F Jr, Batkin S, Bassett CA. University of Hawaii School of Medicine, Straub Clinic and Hospital, Honolulu.
PAIN
Evaluation of electromagnetic fields in the treatment of pain in patients with lumbar radiculopathy or the whiplash syndrome
Thuile Ch, Walzl M., International Society of Energy Medicine, Vienna, Austria.
Pain management and electromagnetic medicine
Ouellette EA., University of Miami School of Medicine, Department of Orthopaedics and Rehabilitation, Florida, USA.
Evaluation of electromagnetic fields in the treatment of pain in patients with lumbar radiculopathy or the whiplash syndrome.
Thuile Ch, Walzl M. International Society of Energy Medicine, Vienna, Austria.
Electrochemical therapy of pelvic pain: effects of pulsed electromagnetic fields (PEMF) on tissue trauma.
Jorgensen WA, Frome BM, Wallach C. International Pain Research Institute, Los Angeles, California.
Spine fusion for discogenic low back pain: outcomes in patients treated with or without pulsed electromagnetic field stimulation.
Marks RA. Richardson Orthopaedic Surgery, Texas 75080, USA.
Analgesic and behavioral effects of a 100 microT specific pulsed extremely low frequency magnetic field on control and morphine treated CF-1 mice.
Shupak NM, Hensel JM, Cross-Mellor SK, Kavaliers M, Prato FS, Thomas AW. Bioelectromagnetics, Lawson Health Research Institute, Department of Nuclear Medicine, St. Joseph's Health Care, 268 Grosvenor Street, London, Ont. N6A 4V2, Canada.
Pulsed magnetic field therapy in refractory neuropathic pain secondary to peripheral neuropathy: electrodiagnostic parameters--pilot study.
Weintraub MI, Cole SP. New York Medical College, Briarcliff Manor, New York 10510, USA.
PARKINSON'S DISEASE
Akinesia in Parkinson's disease. II. Effects of subthreshold repetitive transcranial motor cortex stimulation.
Pascual-Leone A, Valls-Sole J, Brasil-Neto JP, Cammarota A, Grafman J, Hallett M. Human Cortical Physiology Unit, National Institute of Neurological Disorders and Stroke, National Institutes of Health, Bethesda, MD 20892.
Magnetic fields in the treatment of Parkinson's disease.
Sandyk R, Anninos PA, Tsagas N, Derpapas K. Democrition University of Thrace, Department of Medical Physics and Polytechnic School, Alexandroupolis and Xanthi, Greece.
Nonlinear analysis of brain activity in magnetic influenced Parkinson patients.
Anninos PA, Adamopoulos AV, Kotini A, Tsagas N. Dept. of Medicine, Demokrition University of Thrace, Alexandroupolis, Greece.
Effect of slow repetitive transcranial magnetic stimulation on depression in patients with Parkinson 's disease
[Article in Serbo-Croatian (Cyrillic)] Potrebic A, Dragasevic N, Svetel M, Kostic VS. Institute of Psychiatry, Clinical Centre of Serbia, Belgrade.
The impact of repetitive transcranial magnetic stimulation on pituitary hormone levels and cortisol in healthy subjects.
Evers S, Hengst K, Pecuch PW. Department of Neurology, University of Munster, Albert-Schweitzer-Str. 33, 48129 Munster, Germany.
The effects of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in the patients with Parkinson's disease
[Article in Japanese] Fukudome T, Goto H, Izumoto H, Matsuo H, Shibuya N. Department of Neurology, Kawatana National Hospital.
Therapeutic effect and mechanism of repetitive transcranial magnetic stimulation in Parkinson's disease.
Shimamoto H, Takasaki K, Shigemori M, Imaizumi T, Ayabe M, Shoji H. Shimamoto Neurosurgical Clinic, Kurume University School of Medicine, Ohnojo-city, Fukuoka, Japan.
Therapeutic efficacy of bilateral prefrontal slow repetitive transcranial magnetic stimulation in depressed patients with Parkinson's disease: an open study.
Dragasevic N, Potrebic A, Damjanovic A, Stefanova E, Kostic VS. Institute of Neurology Clinical Center of Serbia, Medical School, Belgrade, Serbia.
SEXUAL DISORDERS
The use of magnetic devices in treating sexual disorders in men
Gorpinchenko II.
VISION
The effect of a pulsed electromagnetic field on the hemodynamics of eyes with glaucoma
[Article in Russian] Tsisel'skii IuV, Kashintseva LT, Skrinnik AV.
Effectiveness of magnetotherapy in optic nerve atrophy. A preliminary study
[Article in Russian] Zobina LV, Orlovskaia LS, Sokov SL, Sabaeva GF, Konde LA, Iakovlev AA.
Possibilities of magnetotherapy in stabilization of visual function in patients with glaucoma
[Article in Russian] Bisvas Shutanto Kumar, Listopadova NA.