ARTRÓZA KOLENA

Image

Artróza kolena je dnes jedno z najčastejších ochorení kĺbov a patrí medzi najdiskutovanejšie zdravotné problémy súčasnosti. Postihuje až 12% obyvateľstva.


Čo je artróza?
Artróza je dlhotrvajúce a pomaly sa vyvíjajúce ochorenie jedného alebo viacerých kĺbov, kedy sa opotrebováva predovšetkým kĺbová chrupavka. Najčastejšie sú postihnuté kolenné a bedrové kĺby, ktoré sú aj najviac namáhané. Artróza začína zanikaním kĺbovej chrupavky, následne dochádza k zmenám aj v susedných kostiach so zničením kĺbu. Následkami je nehybnosť a bolesti kĺbu, ako aj narastajúca deformácia. Prvé zmeny sa začínajú vyskytovať medzi 20.-30. rokom života, s vekom sa postupne problémy prehlbujú.


Prečo vzniká artróza?
Pri mnohých ochoreniach nie je vždy možné určiť vyvolávajúcu príčinu, hoci inokedy je prítomná určitá situácia alebo faktor, ktoré vysvetľujú vznik ochorenia.

Na základe toho môžeme artrózu rozdeliť na:
• Primárnu alebo idiopatickú: jej pôvodná príčina je neznáma a vzniká spolupôsobením série faktorov
• Sekundárnu alebo druhotnú pri nasledujúcich okolnostiach:
• Úrazy a kostné zlomeniny, vzniknuté často mnoho rokov pred prepuknutím ochorenia.
• Vrodené ochorenia alebo poruchy vývinu ako vrodené luxácie (vykĺbenia), nerovnaká dĺžka končatín či niektoré choroby látkovej premeny.
• Kostné choroby z nadmerného ukladania vápnika do kostí, pre poruchy prekrvenia, dna, infekcie či Pagetova choroba.
• Ďalšie ochorenia ako diabetes mellitus, hypotyreóza alebo postihnutie nervových vlákien, ktoré inervujú daný kĺb.


Príčiny
Artrózu spôsobujú rôzne faktory, ale zvyčajne vzniká práve následkom preťažovania kĺbov. Touto chorobou najčastejšie trpia ľudia s nadváhou, či ťažko pracujúci. Veľkú časť pacientov tvoria aj športovci. Práve úrazy alebo drobné poranenia sú počiatočným impulzom k rozvoju choroby.


Symptómy
Typickými symptómami ochorenia sú bolesti a nehybnosť kĺbov. Bývajú citlivé na chlad, napríklad pri zmene počasia. Bolesť sa dostavuje aj pri namáhavej činnosti. Pri artróze kolena je napríklad veľmi namáhavé chodenie po schodoch hore a dole, z kopca, či po nerovnom teréne. Pri iných činnostiach sa problémy nemusia vyskytnúť (bicyklovanie). Vtedy hovoríme o tzv. štartovacej bolesti. Neskoršie sa dostaví stuhnutosť kĺbov pri začiatku pohybu, ktorá aktivitou postupne mizne. Pri zhoršovaní sa ochorenia pretrváva bolesť aj pri vlastnom pohybe a neskôr aj v kľude.

Artróza vo väčšej miere postihuje ženy ako mužov. Tie cítia bolesť oveľa intenzívnejšie a nepríjemnejšie ako muži.

Najčastejším ochorením je gonartróza – ochorenie kolenných kĺbov. Aj toto ochorenie postihuje viacej ženy ako mužov, hlavne v strednom a vyššom veku. Vyskytuje sa u ľudí s nadváhou, ale aj u tých, ktorí prekonali úraz kolenných kĺbov alebo po operácii v oblasti kolena.

Artróza je ochorenie, ktoré spôsobuje mnoho problémov, v súčasnej dobe sa stáva čoraz častejším ochorením. Vo vyššej miere postihuje ženy a spôsobuje nepríjemné bolesti. Je preto dôležité liečiť nielen samotnú artrózu, ale aj bolesť, aby sa pacient mohol vrátiť do normálneho života.

Prevetívnym prostriedkom proti vzniku tohoto ochorenia sú magnetoterapeutické bandáže a magnetoterapeutické  a ionizačné náramky prípadne hodinky s ionizačným náramkom !


LIEČBA PULZNÝM PRÍSTROJOM:


Popis:
Využíva sa analgetický efekt PMP, po ústupe bolesti protizápalový, vazodilatačný a hojivý efekt pulzneho prístroja.

Doporučené programy:
Použiť program P2 pre zmiernenie bolesti, potom pokračovať programom P1, je možné taktiež použiť program P3 s rozsahom frekvencií 5 až 10 Hz pri akútnom bolestivom priebehu, pri chronickom priebehu použiť frekvencie 10-25 Hz a taktiež REGENERÁCIA 1-5.  

Doporučený počet denných expozícií:
2-3 krát denne.

Dokedy aplikovať liečbu ?
Do ústupu bolestí, potom preventívne 1-2 aplikácie denne.