Záporná ionizácia - dôležitý faktor pre náš život

02.08.2009, 21:15, ENERGOPROGRES, s.r.o.

Po technickom boome v 90 rokoch 20 storočia kedy sme sa priam obklopili elektronikou konečne prichádzajú i informácie o jej škodlivosti - priam jej zásluhe na našom zlom zdravotnom stave.

 


Ionizácia vzduchu
Medzi faktory, ktoré výrazne ovplyvňujú ovzdušie, patria i ióny. Ióny sú atómy alebo molekuly, ktoré získali alebo stratili elektrón. Ióny, ktoré elektrón stratili, sú kladné ióny, ióny, ktoré elektrón získali sú záporné ióny.
Vzduch je vždy aspoň čiastočne ionizovaný účinkom kozmického žiarenia a rádioaktivity zemskej kôry. Vzduch je vždy aspoň čiastočne ionizovaný účinkom kozmického žiarenia a rádioaktivity zemské kôry. Bežne vzniká v jednom cm3 vzduchu každú sekundu asi 10 kladných iónov a elektrónov. Elektrón vzniknutý ionizáciou sa môže spojiť s neutrálnou molekulou a vytvoriť tak záporný ión. Súčasne s ionizáciu vzduchu prebieha i opačný dej zvaný rekombinácia. Nesúhlasne nabité častice sa navzájom priťahujú a vytvárajú opäť neutrálne molekuly.
K ionizácii vzduchu môže dôjsť nasledujúcimi spôsobmi:
• Elektrickým atmosférickým výbojom - bleskom, ktorý po svojej dráhe pôsobí extrémnu ionizáciu vzduchu, ktorá vedie k reakciám medzi komponentmi vzduchu
• Lokálne významným zdrojom iónov je trieštenie vody v priestoroch gejzírov a zvlášť vodopádov, kedy tzv. Lenardovým efektom je odtrhávaná časť molekuly vody nesúca prebytok elektrónov. Rovnaký efekt je možné pozorovať i po daždi. Je preukázané, že najviac iónov sa vyskytuje v blízkosti morí, vodopádov, hôr, borovicových lesov a vo vzduchu po búrke.
Otvorený priestor je pravidelne významne dotovaný ionizovanými časticami vzduchu. V mestách a uzavretých zle vetraných miestnostiach je situácia horšia. V mestských bytoch je koncentrácia záporných iónov veľmi nízka.
K zachovaniu prirodzenej ionizácie vzduchu je nevyhnutné nenarušiť elektrické pole, nachádzajúce sa medzi povrchom Zeme a ionosférou. Tradičné stavebné materiály ako je kameň, tehly alebo drevo narušujú zmienené elektrické pole vďaka svojej slabej vodivosti len mierne. Odlišná je situácia pri používaní kovov, oceli či betónu. Tieto materiály vytvárajú tienenie elektrického poľa Zeme, tzv. Faradayovu klietku, čím elektrické pole silne narušujú. Takto znížené koncentrácie záporných iónov naďalej klesajú nadmerným používaním klimatizácií, čím zapríčiňujú, že vzduch je "mŕtvy", alebo bez iónov.


Tu sú uvedené koncentrácie záporných iónov nachádzajúce sa v rôznych lokalitách.
Názov priestoru Koncentrácia záporných iónov
vzduch v mestskom byte 50-100 iónov/cm3
vzduch na ulici v meste 100-500 iónov/cm3
vzduch v lese alebo pri mori 1 000-5 000 iónov/cm3
vzduch u vodopádov 10 000-50 000 iónov/cm3
vzduch po búrke 10 000-50 000 iónov/cm3

Kladné a záporné ióny
V čistom vzduchu v prírode sú kladné a záporné ióny obsiahnuté približne v rovnováhe - pomerom 750 kladných k 650 záporným iónom v 1 cm3 ( tzv. koeficient unipolárnosti = 750/760 = 1,15), čo je veľmi dôležité pre ľudský organizmus. Nadmerné používanie syntetických materiálov (záclony, čalúnenie, koberce, umelohmotné tapety, podlahové krytiny z PVC), klimatizácia so syntetickými filtrami, pôsobenie kladne nabitej televíznej obrazovky alebo monitora počítača, používanie laserových tlačiarní a kopírovacích strojov, ale taktiež smog a fajčenie spôsobujú nadbytok kladných iónov a následné zvýšenie koeficientu unipolárnosti až na hodnotu 6, čo môže byť zdraviu škodlivé.
Pri vysokej koncentrácii kladných iónov dochádza k ich vnikaniu do pľúc. Vdychovaním sa ióny dostanú do krvi a do organizmu, kde môžu vyvolávať nepriaznivé reakcie, ako napr. zvýšené uvoľňovanie serotonínu a histamínu. Zvýšená hladina serotonínu v krvi môže znížiť kapacitu pľúc a schopnosť tela absorbovať kyslík. Serotonín rovnako spôsobuje sťahovanie hladkého svalstva, čo môže vyvolať migrénu, alergické reakcie, návaly horúčavy, bolesti v krku, prieduškový kašeľ, nevoľnosť či brušné kŕče. Zvýšenie hladiny histamínu sa môže prejaviť bolesťami srdca, alergiami, sennou nádchou, nevoľnosťou a nespavosťou
Tabuľka uvádza koncentrácie kladných a záporných iónov vo vzduchu, stanovené ruskou sanitárskou normou SanPin.
Norma Počet iónov v cm3
Kladné ióny Záporné ióny
min. množstvo p+ > 400 p- > 600
max. množstvo p+ < 50 000 p- < 50 000

Poslednú skupinu čističov vzduchu obsahuje ionizátor. Ionizátory urýchľujú zhlukovanie a sedimentáciu prašných častíc z ovzdušia. Elektrickými silami ich navyše odpudzujú, takže sa častice zachytia na najbližších plochách. Výsledkom je výrazné zníženie koncentrácie respirabilného prachu vo vnútornom ovzduší. Výhodou ionizátorov je úplne bezhlučná prevádzka a produkcia malých záporných iónov.

 

Znečistenie ovzdušia sa v poslednej dobe stalo vážnou hrozbou ľudstva a rizikovým faktorom, ovplyvňujúcim zdravie celých skupín populácie. Ľudský organizmus je vystavený značnej záťaži, a preto sa dnes väčšina populácie stretáva so zvýšeným nárastom takzvaných civilizačných ochorení. Dôkazom tejto skutočnosti je dramatický vzostup prostriedkov každého z nás investovaných do oblasti zdravotníctva.

ďalšie informácie o dôležitosti zápornej ionizácie nájdete i na stránkach:

http://www.odatus.com/ions.htm
http://www.negativeiongenerators.com/negativeions.html
http://www.esdjournal.com/articles/ions/ions.htm
http://www.envirohealthtech.com/ions.htm
http://www.japaninc.com/article.php?articleID=961
http://www.metropolis.japantoday.com/tokyo/432/health_beauty.asp
http://www.totse.com/en/fringe/life_extension/negion.html
http://www.findarticles.com/cf_dls/m0NTN/38/108882043/p1/article.jhtml
http://www.indoorpurifiers.com/negative-ions.htm
http://www.peakpureair.com/negative_ions.htm

 


 

 
« Späť


Diskusia: "Záporná ionizácia - dôležitý faktor pre náš život"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre