Princíp pôsobenia statického magnetického poľa na cievny systém a krvný obeh

15.01.2012, 22:55, ENERGOPROGRES, s.r.o.

Magnetické pole nám dokáže zásadným spôsobom zlepšiť funkčnosť organizmu, upraviť krvný tlak, či nás ochrániť pred množstvom život ohrozujúcich ochorení ! 


Princíp pôsobenia statického magnetického poľa na cievny systém a krvný obeh

V krvi je obsiahnuté približne 1% NaCl (chlorid sodný, kuchynská soľ) ktorého prítomnosť dodáva krvi slanú chuť.
Ióny obsiahnuté v krvi sa pohybujú v krvných cievach súčasne s krvným obehom.
Ak vytvoríme okolo cievy statické magnetické pole, dochádza k pohybu záporne nabitých iónov smerom ku iónom kladne nabitým. Hovoríme o tzv. polarizácií. Vplyvom meniacej sa polarizácie sa indukuje slabý elektrický prúd. Okrem vzájomnej príťažlivosti sú ióny priťahované, alebo odpudzované cievnou stenou (záporný náboj) a dostávajú sa späť do krvného riečišťa. Tento jav je dôležitým faktorom pre prevenciu tvorby arterio-sklerotických plátov tvoriacich sa vnútri ciev a zužujúcich priesvit cievy. Viď. hore znázornené schéma.
Podobný jav možno pozorovať v praxi u vodovodného potrubia, kde dochádza k usadzovaniu vodného kameňa na vnútornej stene a tým k zhoršeniu prietoku vody potrubím. Statickým magnetickým poľom, ktoré vytvárajú permanentné magnety lokalizované mimo potrubie, možno zamedziť vytvoreniu vodného kameňa. Táto technológia sa uplatňuje v priemysle už niekoľko rokov.

Červené krvinky a cievna stena majú záporný elektrický náboj, preto sú erytrocyty odpudzované od krvnej steny. Tento jav prispieva k plynulému prietoku krvi cievou, čo súvisí s prevenciou tvorby krvných zrazenín (anti-trombotický efekt magnetického poľa).
Červená krvinka obsahuje milióny molekúl hemoglobínu. Každá molekula obsahuje atóm železa, čím získava schopnosť reagovať na prítomnosť magnetického poľa, ktoré napomáha nadviazať väčšie množstvo kyslíka.
To je podstata zvýšeného okysličenia krvi vplyvom magnetického poľa sa tým súvisiaceho zvýšeného príjmu energie pre bunky. Zvýšením energie je organizmus schopný lepšie odolávať únave.
Vplyvom zrýchlenej krvnej cirkulácie dochádza taktiež k výraznej podpore látkovej výmeny (metabolizmu) a zvýšenému odplavovaniu splodín metabolizmu z organizmu (napr.CO2).

Krv je zložená z krvnej plazmy, erytrocytov, leukocytov a trombocytov (krvných doštičiek). Trombocyty sú dôležitým faktorom pri zrážaní krvi.
Nesú elektrický náboj, ich opačne nabité častice sa navzájom priťahujú a dochádza k zrážaniu krvi. Červené krvinky (erytrocyty) majú záporný elektrický náboj.

Princíp pôsobenia magnetoterapeutického náramku Sabona
Statické magnetické pole pôsobí zvonku na tepnu, tým dochádza k urýchleniu prúdenia krvi a zvýšenej oxidácii (okysličenie) krvi. Ďalšie účinok statického magnetického poľa náramku je anti-trombotický efekt (prevencia tvorby krvných zrazenín a tým zníženie rizika vzniku napr. srdcových infarktov a mozgovej príhody).
Zvýšené okysličenie krvi sa význačnou mierou podieľa na zníženie únavy.
Pôsobenie magnetického poľa zlepšuje taktiež okysličenie svalov a tým napomáha k obnove svalovej sily a energie. Rýchlosť prúdenia krvi v tepnách je priamo úmerná napätiu, ktoré sa vytvára naprieč tepnou. Zmena veľkosti napätia závisí na intenzite magnetického poľa. Ak umiestnime tepnu medzi pólmi permanentných magnetov, vzniká okolo tepny magnetické pole. Dochádza okrem iného k zrýchleniu pohybu iónov obsiahnutých v krvi. Časť iónov je polarizovaná negatívne, druhá časť pozitívne. Sú priťahované k protiľahlej stene tepny, dochádza k zmene ich polarizácie. Rozdiel potenciálov pôsobí vznik slabého elektrického prúdu.

Výskumná štúdia:
Autor: Prof. ROGER WILIAM COGHILL
GOGHILL RESEARCH LABORATORIES ENGLAND
Člen US a EÚ bio-elektromagnetickej asociácie.
www.cogreslab.co.uk/rogerbio.asp

 
« Späť


Diskusia: "Princíp pôsobenia statického magnetického poľa na cievny systém a krvný obeh"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre