Komentáre

Štrnásť základných práv pacienta v EÚ


Práva pacientov chráni slovenská legislatíva, Európska charta práv pacientov a ochranný orgán Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Práva pacientov v Slovenskej republike sú garantované reformnými zákonmi NR SR. Rešpektovanie práv pacientov v poskytovaní zdravotnej starostlivosti žiaľ nie je v praxi bežné. Aj preto je dobré si ich osvojiť. Európska charta práv pacientov je dokument prijatý už v roku 2002. Charta pozostáva zo štyroch častí, a jej konkrétnych štrnásť práv pacientov je obsiahnutých v druhej časti. Prvá časť Charty s názvom Základné práva, vymedzuje okruh pôsobnosti základných práv v EÚ ako aj zdroje, na ktoré sa Charta odvoláva. Cieľom všetkých týchto práv je zaručiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia. Práva musia byť chránené na celom území Európskej únie.Zatiaľ nie sú vložené žiadne príspevky.
 

Pridať komentár


Meno:

Názov:


Komentár:
Poznámka: Neradi príspevky moderujeme, ale nemiestne príspevky alebo príspevky mimo tému budú odstránené. Ďakujeme za pochopenie.